Từ phiên họp Chính phủ tháng 3/2009, Chủ tịch các tỉnh, thành phố tham dự qua truyền hình trực tuyến

(Mic.gov.vn) - 

Chính phủ tăng cường ứng dụng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến - Ảnh buổi giao ban truyền hình trực tuyến trên mạng tin học đầu tiên của Thủ tướng với các Bộ, ngành, địa phương tại Cổng TTĐT Chính phủ ngày 27/4/2008Theo Công điện ngày 6/3/2009 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng quyết định, từ phiên họp Chính phủ tháng 3/2009, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự phần kinh tế - xã hội qua hệ thống truyền hình trực tuyến.


Chính phủ tăng cường ứng dụng hình thức hội nghị truyền hình trực tuyến - Ảnh buổi giao ban truyền hình trực tuyến trên mạng tin học đầu tiên của Thủ tướng với các Bộ, ngành, địa phương tại Cổng TTĐT Chính phủ ngày 27/4/2008Theo Công điện ngày 6/3/2009 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng quyết định, từ phiên họp Chính phủ tháng 3/2009, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự phần kinh tế - xã hội qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Khi cần thiết, lãnh đạo các địa phương có thể phát biểu về những nội dung Chính phủ quan tâm. Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông (VNPT) triển khai lắp đặt thiết bị, phương tiện truyền hình trực tuyến tại văn phòng UBND các tỉnh, thành phố.

UBND các tỉnh, thành phố cần bố trí phòng phù hợp và tạo mọi điều kiện để VNPT thực hiện xong việc này, chậm nhất trước ngày 25/3/2009.

Đây là việc làm nhằm thực hiện chủ trương triển khai Chính phủ điện tử, hội họp qua truyền hình trực tuyến, thực hành tiết kiệm, nâng cao tính nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả, hiệu lực trong hoạt động điều hành, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, từ nay, tổ chức các hội nghị toàn quốc theo hình thức truyền hình trực tuyến qua mạng (không tổ chức hội nghị tập trung tại một địa điểm). Trường hợp đặc biệt, nếu cần thiết tổ chức hội nghị tập trung, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng.

Được biết, ngay trong tháng đầu năm 2009, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Dự án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại Văn phòng Chính phủ nhằm phục vụ hoạt động chỉ đạo,điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác của Văn phòng Chính phủ ngày càng tốt hơn, đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tửtiên tiến, hiện đại.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)