Năm 2009 Bộ Công thương sẽ cung cấp trực tuyến 41 dịch vụ công

(Mic.gov.vn) - 

Vừa qua Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh đã ký Quyết định số 49/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý, theo đó trong năm 2009 Bộ Công thương sẽ cung cấp 41 dịch vụ công trong hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đó là các dịch vụ/thủ tục như sau:


Vừa qua Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Danh Vĩnh đã ký Quyết định số 49/2008/QĐ-BCT ban hành Quy chế cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do Bộ Công thương quản lý, theo đó trong năm 2009 Bộ Công thương sẽ cung cấp 41 dịch vụ công trong hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ đó là các dịch vụ/thủ tục như sau:

 1. Thủ tục khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 2. Quy trình thực hiện xem xét và chấp thuận cho thương nhân tổ chức khuyến mại
 3. Quy trình thực hiện phê duyệt, thẩm định các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia.
 4. Quy trình thực hiện đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm ở nước ngoài
 5. Giấy phép hoạt động điện lực
 6. Cấp Giấy phép kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 7. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
 8. Thông tin về thị trường nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu
 9. Thông tin về sản phẩm và dịch vụ, hỗ trợ quảng bá doanh nghiệp và sản phẩm với các đối tác nước ngoài
 10. Hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số
 11. Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
 12. Giấy phép tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu
 13. Giấy phép nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà phục vụ kinh doanh miễn thuế
 14. Phân giao hạn mức tối thiểu nhập khẩu xăng dầu
 15. Giấy phép tạm nhập tái xuất đối với mặt hàng tinh dầu xá xị
 16. Giấy phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng Ô-zôn
 17. Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng đường, muối, nguyên liệu thuốc lá, trứng gia cầm
 18. Giấy phép nhập khẩu súng đạn thể thao
 19. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
 20. Giấy phép nhập khẩu gỗ có nguồn gốc Campuchia
 21. Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử
 22. Giấy phép nhập khẩu tự động
 23. Giấy phép kinh doanh thuốc lá
 24. Giấy phép kinh doanh rượu
 25. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
 26. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng
 27. Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa
 28. Cấp phép thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 29. Phê duyệt kế hoạch nhập khẩu thành phẩm để tiếp thị của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 30. Phê duyệt kế hoạch nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất máy móc, vật tư thiết bị của nhà thầu nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
 31. Cấp giấy phép nhượng quyền thương mại giữa thương nhân nước ngoài và thương nhân Việt Nam
 32. Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 33. Giấy phép sản xuất rượu
 34. Giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký chế biến nguyên liệu thuốc lá
 35. Cấp phép xuất nhập khẩu hóa chất Bảng
 36. Cấp văn bản chấp thuận đầu tư cơ sở hoá chất Bảng
 37. Cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amôn (NH4NO3)
 38. Phê duyệt hạn ngạch xuất, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp và Nitrat Amôn (NH4NO3)
 39. Thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án nhóm A
 40. Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản
 41. Cấp Giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Thời gian xây dựng và thẩm định kế hoạch cung cấp trực tuyến các các dịch vụ công hoàn thành trước ngày 30/6/2009.

Nguồn: Quyết định số 49/2008/QĐ_BCT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)