Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 và đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2000 của Cục Tần số Vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 7/1/2009, Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 và đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2000. Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam,… cùng các doanh nghiệp trong Ngành và các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.


Ngày 7/1/2009, Cục Tần số VTĐ đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 và đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2000. Thứ trưởng thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam,… cùng các doanh nghiệp trong Ngành và các đơn vị thuộc Bộ TT&TT.

Năm 2008 vừa qua là một năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt đối với sự phát triển của thông tin & truyền thông Việt Nam và đối với Cục Tần số VTĐ, đây cũng là năm kỷ niệm 15 năm ngày thành lập. Mười lăm năm xây dựng và phát triển, Cục Tần số VTĐ đã có nhiều đóng góp to lớn vào công tác quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên tần số và quĩ đạo vệ tinh, khẳng định vai trò, vĩ trí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm qua, Cục Tần số đã đạt được một số thành tích đáng kể như: Xây dựng được nhiều văn bản quan trọng về cơ chế chính sách; Đẩy mạnh công tác quy hoạch tần số; Công tác kiểm tra, kiểm soát được tăng cường; Phối hợp tần số và hợp tác quốc tế đạt kết quả tốt; Tổ chức bộ máy tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo sự ổn định và phát triển; Ứng dụng CNTT sâu rộng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;… Năm 2009 với sự hội nhập sâu rộng của đất nước vào nền kinh tế thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực thông tin di động,…nhu cầu sử dụng băng tần một cách hiệu quả sẽ trở thành một vấn đề cấp thiết, Cục Tần số đã xác định cần triển khai những nhiệm vụ chính: Hoàn chỉnh Dự thảo Luật Tần số, Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch phổ tần số VTĐ quốc gia, Đẩy mạnh tin học hoá phục vụ công tác quản lý tần số, Tăng cường kiểm tra kiểm soát tần số, xử lý can nhiễu, Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị gây nhiễu, Tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về tần số VTĐ, Kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, Tăng cường cải cách thủ tục hành chính,…

Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua, Cục Tần số VTĐ đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, nhằm bảo đảm một môi trường hoạt động an toàn cho lĩnh vực thông tin nói chung và thông tin VTĐ nói riêng. Thứ trưởng lưu ý trong thời gian tới Cục Tần số cần: Tiếp tục chuẩn bị tốt cho việc triển khai Luật Tần số VTĐ; Quan tâm quy hoạch tần số cho PTTH và di động băng rộng; Tạo điều kiện cho việc tiến hành cấp phép 3G; Chú trọng xử lý can nhiễu tần số; Tiếp tục hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật gắn liền với cải cách hành chính; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm,…

Cũng tại Hội nghị, Cục Tần số đã đón nhận chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2000 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trao. Đây là một tiêu chuẩn đã được áp dụng rộng rãi trên thế giới và là một bước để Cục Tần số tiếp tục nâng cao chất lượng, cải tiến hiệu quả công việc, thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ được giao.

Trong dịp này, một số tập thể đơn vị thuộc Cục Tần số đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ TT&TT trao tặng vì những thành tích xuất sắc đạt được trong năm 2008.

Vương Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)