Họp báo giới thiệu Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân và Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/12/2008, Cục Báo chí và Cục Quản lý PTTH&TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức buổi họp báo Giới thiệu Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí. Tới dự buổi họp báo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ TT&TT cùng đông đảo các phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì họp báo.


Ngày 30/12/2008, Cục Báo chí và Cục Quản lý PTTH&TTĐT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp tổ chức buổi họp báo Giới thiệu Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet và Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí. Tới dự buổi họp báo có đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ TT&TT cùng đông đảo các phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội. Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì họp báo.

Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn khẳng định việc ra đời 2 văn bản quy phạm pháp luật này là một việc làm cần thiết trong hoạt động báo chí và thông tin hiện nay và trong một môi trường thông tin phát triển mạnh mẽ thì việc tiếp tục hoàn thiện các văn bản này là điều tất yếu. Đối với việc cho ra đời Thông tư hướng dẫn về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin cá nhân, Thứ trưởng cho hay mục đích là để hướng dẫn các blogger cũng như các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ biết những trách nhiệm phải làm nhằm phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực cũng như tránh và hạn chế những tác hại xấu, tiêu cực từ môi trường thông tin điện tử cá nhân, đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi, chia sẻ thông tin trong cộng đồng sử dụng dịch vụ Internet. Bên cạnh việc cho ra đời Thông tư, thì việc tuyên truyền, giáo dục cho cộng đồng người sử dụng blog trong việc phát triển một môi trường thông tin lành mạnh, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật cũng là một điều cần thiết. Liên quan đến Quy chế xác định nguồn tin trên báo chí, Thứ trưởng cho biết đây không phải là một vấn đề mới. Việc viện dẫn nguồn tin trong hoạt động báo chí là một việc làm thường xuyên, yêu cầu tính chính xác cao nếu không sẽ dễ dẫn tới việc cung cấp thông tin sai sự thật, nhưng hiện nay vẫn đang bị nhiều cơ quan báo chí sử dụng tuỳ tiện. Quy chế ra đời sẽ cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm chỉnh hơn việc đưa tin, đặc biệt là việc viện dẫn nguồn tin trên báo chí.

Cục trưởng Cục Báo chí Hoàng Hữu Lượng và Cục trưởng Cục Quản lý PTTH&TTĐT Lưu Vũ Hải đã trực tiếp trình bày một số nội dung cơ bản và cùng Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn trả lời nhiều câu hỏi có liên quan đến 2 văn bản mới được ban hành này.

VH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)