Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về Báo chí năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/12/2008, Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục Thông tin đối ngoại thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về Báo chí năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009.Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các Cục Vụ đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.


Ngày 29/12/2008, Cục Báo chí, Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục Thông tin đối ngoại thuộc Bộ Thông tin Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý Nhà nước về Báo chí năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009.Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các Cục Vụ đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

Năm 2008 là một năm nhiều thay đổi với Cục Báo chí. Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức thay đổi với sự thành lập hai Cục mới là Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục đối ngoại trên cơ sở một số chức năng, nhiệm vụ của Cục Báo chí cũ. Về mặt khách quan, năm 2008 là năm tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam có nhiều biến động và khó khăn, tác động tới họat động báo chí nói chung, báo in nói riêng. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, các cơ quan báo chí vẫn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, bình ổn thị trường trong nước, đồng hành cùng Chính phủ trong công tác kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục đã hoàn chỉnh dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, Quy chế Xác định nguồn tin trên báo chí, Thông tư hướng dẫn việc thành lập và họat động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của cơ quan báo chí... Đối với công tác xử lý vi phạm của các cơ quan bao chí, trong năm 2008 Cục đã cảnh cáo 6 cơ quan báo chí, nhắc nhở phê bình 252 trường hợp, thu hồi 15 thẻ nhà báo, xử lý vi phạm hành chính với tổng mức xử phạt là 561 triệu đồng.

Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục Thông tin đối ngoại là hai Cục mới được thành lập trong nửa cuối năm 2008. Trong bộn bề những khó khăn của đơn vị mới được thành lập, nhân sự thiếu, cơ sở vật chất còn hạn chế, cả hai Cục đã từng bước hoàn thiện bộ máy, chủ động, tích cực thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Chỉ trong quý IV/2008, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã hoàn thành đúng tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đối với các vấn đề rất nhạy cảm và được xã hội đặc biệt quan tâm như họat động cung cấp thông tin trên blog, họat động liên kết trong sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, chất lượng tín hiệu đầu cuối truyền hình cáp tương tự.

Cục Thông tin đối ngoại tham gia xây dựng Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trong tình hình mới (2010-2020); Báo cáo về tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do tiếp cận Internet phục vụ việc kiểm điểm về nhân quyền tại Liên hiệp quốc do Bộ Ngoại giao chủ trì....

Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo ba Cục và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đánh giá cao kết quả họat động của 3 Cục trong năm 2008 và sự phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chung của cả 3 đơn vị. Cục Quản lý Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử và Cục Thông tin đối ngoại dù mới được thành lập nhưng đã nhanh chóng ổn định bộ máy, đi vào họat động, vừa vận hành vừa hoàn thiện bộ máy. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật là một điểm nhấn trong họat động của cả 3 Cục trong năm 2008 với việc hoàn chỉnh Luật Báo chí sửa đổi, Thông tư về quản lý họat động cung cấp thông tin trên blog... Đây là những vấn đề rất nhạy cảm, tác động lớn đến xã hội, được báo chí nước ngoài đặc biệt quan tâm theo dõi. Công tác quản lý thông tin, định hướng thông tin, cung cấp thông tin cho báo chí được triển khai tốt trong năm 2008. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Thứ trưởng cũng nêu một số hạn chế trong họat động của 3 Cục. Chưa khẩn chương trong việc triển khai, ổn định bộ máy tổ chức. Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch còn một số hạn chế. Ba Cục cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc xử lý thông tin trên báo chí và sai phạm của báo chí. Các Cục cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ báo chí, phát thanh truyền hình,… phát triển mạnh hơn nữa.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)