Hội nghị triển khai công tác Công nghệ thông tin năm 2009

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/12/2008 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du – Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác CNTT năm 2009 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan, Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt khối các đơn vị Công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ TT&TT.


Ngày 25/12/2008 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du – Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác CNTT năm 2009 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng. Tham dự có đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan, Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt khối các đơn vị Công nghệ thông tin (CNTT) của Bộ TT&TT.

Năm 2008, hệ thống các cơ quan về CNTT trong bộ máy nhà nước đã cơ bản được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định: Ban chỉ đạo Quốc gia về CNTT được thành lập do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng ban; thành lập Ban chỉ đạo CNTT các Bộ, các cơ quan ngang Bộ,UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Bộ đã ban hành các Quyết định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong khối CNTT,...

Bên cạnh đó, về mặt xây dựng chính sách năm 2008 cũng là năm có nhiều văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến CNTT được ban hành. Trong nhiều vấn đề được quan tâm xây dựng phát triển thì yêu tố con người được Bộ đặc biệt quan tâm, cụ thể Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ GDĐT xây dựng dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù trong hoạt động CNTT và kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015. Năm 2008 là năm Bộ khẩn trương chỉ đạo triển khai các chương trình phát triển công nghiệp CNTT Việt Nam đến năm 2010. Song song với việc phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ đề án nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh các sản phẩm điện tử, tin học, viễn thông, hướng tới mục tiêu phát triển công nghiệp điện tử, phần cứng, viễn thông trở thành một trong các ngành công nghiệp quan trọng đáp ứng thị trường trong nước cũng như hướng tới xuất khẩu. Ước tính tốc độ tăng trưởng của toàn ngành là 20%.

Công tác ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước và triển khai chính phủ điện tử có nhiều chuyển biến tích cực, theo hướng thiết thực và hiệu quả. Để làm tốt công việc trên Bộ đã trình Chính phủ và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc cơ bản trong quá trình ứng dụng CNTT.

Đối với việc ứng dụng CNTT trong Bộ, đã được triển khai sớm như sử dụng phần mềm e – Office trong công tác điều hành,… về cơ bản công tác này đã đạt được như yêu cầu đề ra. Đặc biệt trong năm 2008 Lãnh đạo Bộ đã thực hiện 9 buổi trả lời trực tuyến về các lĩnh vực mà Bộ quản lý, điều này đã tăng cường công tác tuyên truyền và giải đáp những thắc mắc những vấn đề mà nhân dân quan tâm.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin tiếp tục được chú trọng như: xây dựng Qui hoạch an toàn an ninh thông tin quốc gia, kiểm tra mức độ an toàn cho các Website của các cơ quan nhà nước,…

Đối với nhiệm vụ năm 2009 Bộ chủ trương tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh môi trường pháp lý, đưa văn bản qui phạm pháp luật vào cuộc sống, tập trung phát triển công nghiệp CNTT đồng thời thúc đẩy ứng dụng CNTT trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Trong năm 2009, Bộ tập trung phát triển đội ngũ giám đốc CNTT, cũng như đào tạo CNTT cho cán bộ công nhân viên chức, trong đó tập trung đào tạo thông qua trực tuyến. Bên cạnh đó, đánh giá trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các Bộ, Ngành, địa phương. Đồng thời đánh giá giám sát triển khai Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; cũng như giám sát việc triển khai Thông tư về ứng dụng chữ ký số trong các dịch vụ công…

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan Bộ: Tổ chức khai thác, quản trị hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu và các chương trình ứng dụng của Bộ (hệ thống thư điện tử, hệ thống e – Office, trang tin điện tử của Bộ,…), triển khai tốt các dự án đầu tư về CNTT.

Sau khi nghe phát biểu của các đại biểu đại diện cho một số đơn vị thuộc Bộ. Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh, để ứng dụng CNTT thành công thì các đơn vị thuộc Bộ cần liên kết chặt chẽ với nhau để cùng giải quyết, đặc biệt những vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai. Đối với các đơn vị trong Bộ cần triển khai nhanh các dự án liên quan đến CNTT để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Muốn làm được điều đó các đơn vị cần già soát lại tất cả các khâu từ công tác lập kế hoạch đến phương án thực hiện để có phương án triển khai thích hợp với mục tiêu nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu qủa,...

Cũng tại Hội nghị Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Trung tâm Thông tin.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)