Thúc đẩy ứng dụng Phần mềm nguồn mở tại Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Đầu năm 2004, Chính phủ đã phê duyệt dự án tổng thể Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008”. Sau 4 năm triển khai, phần mềm nguồn mở đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều Bộ, ngành, địa phương. Nhận thấy việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan và tổ chức của chính phủ đóng góp rất lớn trong việc triển khai phần mềm nguồn mở trong xã hội và các khu vực kinh tế cũng như lợi ích hợp tác giữa hai bên, tháng 11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cùng với Trung tâm Hợp tác quốc tế về tin học hóa Nhật Bản (CICC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.


Đầu năm 2004, Chính phủ đã phê duyệt dự án tổng thể Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004-2008”. Sau 4 năm triển khai, phần mềm nguồn mở đã được ứng dụng rộng rãi ở nhiều Bộ, ngành, địa phương. Nhận thấy việc ứng dụng phần mềm nguồn mở trong các cơ quan và tổ chức của chính phủ đóng góp rất lớn trong việc triển khai phần mềm nguồn mở trong xã hội và các khu vực kinh tế cũng như lợi ích hợp tác giữa hai bên, tháng 11/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cùng với Trung tâm Hợp tác quốc tế về tin học hóa Nhật Bản (CICC) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ được thực hiện trên nguyên tắc khuyến khích sự hợp tác giữa các bên để thúc đẩy sử dụng phần mềm nguồn mở ở Việt Nam phù hợp với luật pháp và thể chế của mỗi nước và dựa trên sự bình đẳng, trao đổi lẫn nhau và lợi ích của hai bên. Hai bên đã xác định các nội dung cùng quan tâm trong hợp tác gồm: Xây dựng danh mục ứng dụng phần mềm nguồn mở để khuyến khích sử dụng trong các cơ quan và tổ chức của Chính phủ; Nghiên cứu đề xuất các chính sách thúc đẩy sử dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam; Xây dựng nội dung đào tạo phần mềm nguồn mở và Tổ chức các hội thảo về thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở tại Việt Nam.

Các hoạt động hợp tác sẽ gồm các hình thức: Trao đổi thông tin, kiến thức và các ý tưởng ứng dụng phần mềm nguồn mở; Hợp tác nghiên cứu, tổ chức các hội thảo và hội nghị và các hình thức khác mà hai bên sẽ cùng nhau trao đổi trong phạm vi của Biên bản ghi nhớ.

Để phối hợp các hoạt động, mỗi bên sẽ cử một cơ quan đại diện để thực hiện các công việc hợp tác. Cơ quan đại diện của CICC là tập đoàn NEC và/ hoặc các chi nhánh đại diện. Đại diện của Bộ Thông tin và Truyền thông là Vụ Công nghệ thông tin – Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin (NSCICT).

Tất cả các hoạt động hợp tác trên sẽ được thực hiện phù hợp với các luật và quy định đang áp dụng của mỗi nước và phù hợp với các hiệp định quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ mà hai nước tham gia. Ngoài ra, tất cả các hoạt động hợp tác của Bản ghi nhớ này sẽ được tài trợ bởi CICC với giá trị là 31 triệu Yên Nhật (khoảng 5,7 tỉ Việt Nam đồng).

Trung tâm Thông tin và Vụ Hợp tác Quốc tế

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)