Đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước

(Mic.gov.vn) - 
Đ/c Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Bình PhướcSáng ngày 03/12/2008, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Lê Doãn Hợp dẫn đầu đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước. Đoàn đã thăm và làm việc với Sở Thông tin & Truyền thông, chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc tại tỉnh Bình Phước. Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Vụ Kế hoạch -Tài chính, đại diện Bộ tại TP. HCM. Đồng chí Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiếp và làm việc với đoàn.

Đ/c Lê Doãn Hợp - Bộ trưởng Bộ TTTT phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Bình PhướcSáng ngày 03/12/2008, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Lê Doãn Hợp dẫn đầu đã về thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước. Đoàn đã thăm và làm việc với Sở Thông tin & Truyền thông, chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc tại tỉnh Bình Phước. Cùng đi với Bộ trưởng có các đồng chí lãnh đạo Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số, Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử, Vụ Kế hoạch -Tài chính, đại diện Bộ tại TP. HCM. Đồng chí Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh cùng tiếp và làm việc với Đoàn.

Đ/c Vũ Sỹ Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo khái quát với Bộ trưởng và đoàn công tác về tình hình hoạt động của Sở trong năm quavà những kiến nghị với Bộ trưởng về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp mong muốn lãnh đạo tỉnh Bình Phước quan tâm hơn nữa tới sự phát triển của Sở Thông tin và Truyền thông vì đây là sở đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm cả chính trị, kinh tế và kỹ thuật - do đó sẽ là nền tảng thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Về phía Bộ, Bộ trưởng cho biết luôn sẵn sàng ủng hộ về chính sách, định hướng khuyến khích các cơ quan báo chí, cácdoanh nghiệp viễn thông, CNTT thúc đẩy sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nhiệm vụ mà Sở cần quán triệt là thiết lập kỷ cương quản lý nhà nước, trong đó bao gồm vấn đề tham mưu xây dựng quy hoạch, ban hành chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát.Đ/c Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cầnthực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ đạo của Bộ trưởng đểđưa họat động quản lý đạt hiệu quả vể lĩnh vực thông tin và truyền thông – một lĩnh vực có tính chất mới phát sinh, luôn vận động và không có điểm dừng.

Sau buổi làm việc, đoàn đã đi thăm và làm việc với Viễn thông Bình Phước, Bưu điện tỉnh và Chi nhánh Viettel Bình Phước.

Sở TT&TT Bình Phước

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)