Thủ tướng chỉ thị: Tăng cường sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 3/12/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị 34/2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.


Ngày 3/12/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị 34/2008/CT-TTg về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, thực hành tiết kiệm.

Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) về việc tăng cường sử dụng thư điện tử phục vụ công việc.

Cụ thể, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện triển khai hệ thống thư điện tử tại cơ quan nhà nước các cấp; tạo lập hộp thư điện tử cho cơ quan, CBCCVC ( tại những nơi chưa đủ điều kiện, xem xét tạm thời sử dụng hộp thư điện tử miễn phí có tính bảo mật cao).

Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn bảo đảm cán bộ có thể sử dụng thư điện tử trong công việc.

Từ ngày 1/1/2009, tại những nơi đã bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, bắt buộc ứng dụng hệ thống thư điện tử vào hoạt động của cơ quan nhà nước bắt đầu từ cấp quận, huyện, sở, ban, ngành đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và từ cấp đơn vị trực thuộc trực tiếp đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Công khai danh mục địa chỉ thư điện tử chính thức của từng đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan.

Chỉ thị nêu rõ, các loại văn bản như lịch công tác, các tài liệu trao đổi phục vụ công việc, phục vụ các cuộc họp, những văn bản gửi đến những cơ quan để biết, để báo cáo thì thực hiện gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử.

Những văn bản được chuyển qua hệ thống thư điện tử phù hợp với quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước và cơ quan gửi không phải gửi thêm văn bản giấy.

Thủ tướng cũng lưu ý phải tận dụng triệt để hệ thống thư điện tử để trao đổi các loại văn bản, tài liệu với người dân và doanh nghiệp khi cung cấp các dịch vụ công, cũng như phải thường xuyên kiểm tra hộp thư điện tử của cơ quan để hồi đáp kịp thời thư điện tử của các cơ quan, người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong công việc và xem xét đưa hoạt động này vào các phong trào thi đua, bình xét khen thưởng.

Lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhận thức đúng lợi ích của hệ thống thư điện tử trong công việc, gương mẫu trong việc ứng dụng trong công việc.

CBCCVC cần sử dụng hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền .gov.vn nếu đã được cấp phát để trao đổi trong công việc và tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, bảo mật thông tin.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)