Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam lần thứ nhất (2008-2013)

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/12/2008 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam lần thứ nhất đã khai mạc tại Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận; Tổng Giám đốc Vũ Tuấn Hùng; Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàn Huy Loạt; Tổng Giám đốc VNPost Đỗ Ngọc Bình và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VNPost.


Ngày 1/12/2008 tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam lần thứ nhất đã khai mạc tại Hà Nội. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận; Tổng Giám đốc Vũ Tuấn Hùng; Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàn Huy Loạt; Tổng Giám đốc VNPost Đỗ Ngọc Bình và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc VNPost.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2008 – 2013 đó là tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Bưu điện, đoàn kết một lòng lao động động sáng tạo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Mục tiêu cân bằng thu chi mảng kinh doanh vào năm 2010 và cân bằng thu chi dịch vụ công ích 2013 và bắt đầu họat động có lãi. Để hoàn thành mục tiêu trên tập trung vào một số giải pháp đó là hoàn thiện cơ chế, qui chế quản lý nội bộ, đánh giá năng lực hiện có, xây dựng điểm kinh doanh đa dịch vụ; mở rộng các loại hình liên doanh, liên kết, cổ phần để đổi mới phát triển các dịch vụ mới, cải tiến khâu chăm sóc khách hàng, cải tiến thủ tục hành chính, xây dựng chương trình nhận diện thương hiệu, hợp tác chặt chẽ với các đơn vị viễn thông… Về đào tạo đội ngũ cán bộ sẽ đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, kể cả cho một số cán bộ nghỉ trước tuổi…

Đại hội công đoàn VNPost lần thứ nhất thể hiện ý chí quyết tâm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên chức. Đại hội cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn phát huy truyền thống 10 chữ vàng của ngành Bưu điện đó là: Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy- Sáng tạo – Nghĩa tình. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra, đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống. Để tạo khí thế mới cho năm đầu của nhiệm kỳ Công đoàn VNPost kêu gọi cán bộ công chức viên chức tập trung nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2008 làm tiền đề vững vàng cho kế hoạch năm 2009.

Phát biểu tại đây Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đánh giá cao những kết quả mà VNPost đã làm được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, thực tế đang đặt ra cho VNPost nhiều vấn đề cần được giải quyết như: Nâng cao trình độ cán bộ, tái cơ cấu lại mô hình hoạt động, sắp xếp lại đội ngũ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, giải quyết mối quan hệ giữa đơn vị viễn thông và bưu chính, đoàn kết hợp lực, phát triển dịch vụ mới….

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)