Diễn đàn "Cổng Phát triển: Sự Hợp tác và Tương lai cho các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương"

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 1/12/2008, tại Hà Nội, Diễn đàn "Cổng Phát triển: Sự Hợp tác và Tương lai cho các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương" đã được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự Diễn đàn có ông Nguyên Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ngân hàng Phát triển châu Á, Liên minh Viễn thông quốc tế, đại diện Cổng Phát triển Toàn cầu, Cổng Phát triển của các quốc gia, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ...


Ngày 1/12/2008, tại Hà Nội, Diễn đàn "Cổng Phát triển: Sự Hợp tác và Tương lai cho các quốc gia khu vực châu Á Thái Bình Dương" đã được tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Dự Diễn đàn có ông Nguyên Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục Đào tạo, Ngân hàng Phát triển châu Á, Liên minh Viễn thông quốc tế, đại diện Cổng Phát triển Toàn cầu, Cổng Phát triển của các quốc gia, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Quân đội ...

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao Dự án Cổng Phát triển Việt Nam do Trung tâm Phát triển bền vững phát triển và duy trì dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Cổng Phát triển toàn cầu với các hạng mục chính như: Cổng Người khuyết tật, Cổng nông dân, Cổng đào tạo từ xa, Cổng dịch vụ và hỗ trợ việc làm, Cổng đấu thầu điện tử ... Các cổng này cung cấp các thông tin tổng hợp các vấn đề phát triển ở Việt Nam, hỗ trợ công cuộc xóa đói giảm nghèo, giới thiệu, quảng bá đát nước, con người Việt Nam ra bạn bè thế giới, là công cụ hữu hiệu góp phần thực hiện những chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Diễn đàn kéo dài 5 ngày (từ ngày 1 đến 5/12) với nhiều cuộc hội thảo và thảo luận nhóm, tập trung vào các vấn đề chính như: Những thành công và bài học trong việc phát triển các Cổng quốc gia (Australia, Sri Lanka, Nepal, Mông Cổ, Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Liên quốc gia Nam Á); Kinh nghiệm ứng dụng CNTT vào phát triển đất nước của các Bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam; Khung hợp tác và Kế hoạch hành động để tăng cường sức mạnh cho các Cổng phát triển...

Diễn đàn do Trung tâm phát triển bền vững thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Cổng Phát triển toàn cầu (DGF) phối hợp tổ chức.

Hương Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)