Đoàn Bộ TT&TT tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tiểu Khu vực lần 15 tại Siem Reap, Căm-pu-chia

(Mic.gov.vn) - 
Từ 25-27/11/2008, Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã dẫn đầu đoàn Bộ Thông tin Truyền thông tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT Tiểu Khu vực lần 15 giữa Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam do Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) phối hợp tổ chức tại Siem Reap (Căm –pu –chia). Tham dự hội nghị, ngoài 4 đòan cấp Bộ trưởng 4 nước, còn có ITU khu vực, các chuyên gia ITU và Ngân hàng Thế giới.

Thứ trưởng thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng tham dự Hội nghịTừ 25-27/11/2008, Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng đã dẫn đầu đoàn Bộ Thông tin Truyền thông tham dự Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và CNTT Tiểu Khu vực lần 15 giữa Cam-pu-chia, Lào, Myanmar và Việt Nam do Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) phối hợp tổ chức tại Siem Reap (Căm –pu –chia). Tham dự hội nghị, ngoài 4 đòan cấp Bộ trưởng 4 nước, còn có ITU khu vực, các chuyên gia ITU và Ngân hàng Thế giới.
Chủ đề chính của Hội nghị lần này là vấn đề "Tính kế thừa trong việc cấp phép và các xu thế nổi bật: Thách thức và Cơ hội" (Licensing Legacy and Emerging Trends: Challenges and Opportunities. Ngoài phần trình bày của các chuyên gia ITU, hội nghị còn tập trung thảo luận và trao đổi kinh nghiệm thực tế của các nước trong khu vực. Kinh nghiệm của Việt nam trong việc cấp phép dịch vụ và tần số đã được Hội nghị đánh giá cao và cũng là kinh nghiệm để các nước tham khảo học tập.
Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghịBên lề hội nghị, một diễn đàn doanh nghiệp cũng được tổ chức ngày 24/11/2008 với sự tham dự của các doanh nghiệp ICT của 4 nước. Tại diễn đàn doanh nghiệp lần này, Tập đoàn BCVT, VIETTEL và HANOI TELECOM đã cử đoàn tham dự. Tập đoàn BCVT đã chủ động đề xuất và phối hợp với các doanh nghiệp khác để đại diện Việt Nam trình bày tại Diễn đàn. Diễn đàn đã đưa ra một số kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc sửa đổi các quy định quản lý và thủ tục cấp phép, tạo thuận lợi cho kết nối, sử dụng chung cơ sở hạ tầng, phát triển nội dung thông tin.
Theo thể thức quay vòng, Hội nghị lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào 2009. Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã thay mặt Bộ TTTT mời 3 nước và ITU tham dự Hội nghị cấp Bộ trưởng Tiểu Khu vực lần 16, Diễn đàn doanh lần 4 và khóa học về quản lý viễn thông tại Việt Nam.

Thái Hồng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)