Hội thảo "Giới thiệu Phòng thí nghiệm phần mềm"

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/11/2008 tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trực thuộc Bộ TT&TT tổ chức hội thảo Giới thiệu phòng thí nghiệm phần mềm, đến dự có TS. Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TT&TT, TS. Trần Minh Tiến - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các đại biểu là giám đốc CNTT các bộ ngành và các doanh nghiệp có quan tâm.


Ngày 27/11/2008 tại Hà Nội, Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông trực thuộc Bộ TT&TT tổ chức hội thảo Giới thiệu phòng thí nghiệm phần mềm, đến dự có TS. Nguyễn Minh Hồng - Thứ trưởng Bộ TT&TT, TS. Trần Minh Tiến - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CNTT các cơ quan Đảng, các đại biểu là giám đốc CNTT các bộ ngành và các doanh nghiệp có quan tâm.

Phòng thí nghiệm phần mềm với các chức năng tư vấn, đánh giá, mô phỏng, thử nghiệm các công nghệ, giải pháp và sản phẩm CNTT trước khi đưa vào sử dụng nên sẽ góp phần thúc đẩy quá trình ứng dụng CNTT, tăng hiệu quả đầu tư của các dự án liên quan đến CNTT.

Phòng thí nghiệm phần mềm được đầu tư hạ tầng thiết bị hiện đại và đa dạng bao gồm các hệ thống máy chủ, hệ thống thiết bị mạng, lưu trữ, có khả năng hỗ trợ nhiều chuẩn giao diện có tính chất Module. Hệ thống thử nghiệm đánh giá của phòng thí nghiệm phần mềm được đầu tư đồng bộ, đầy đủ công cụ để thực hiện bốn mức kiểm định phần mềm như: Kiểm tra mức đơn vị; Kiểm tra tích hợp; Kiểm tra mức hệ thống; Kiểm tra hồi qui. Ngoài ra, phòng thí nghiệm phần mềm có thể mô phỏng và đánh giá được những giải pháp CNTT có qui mô lớn, có cấu trúc phức tạp với hàng ngàn người dùng và phân tán ở các địa bàn khác nhau.

Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao mô hình và các giải pháp của Phòng thí nghiệm phần mềm. Phòng thí nghiệm phần mềm đi vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả ứng dụng CNTT của Việt Nam.

Cũng tại buổi ra mắt đại diện Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với một số đối tác.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)