Bộ Thông tin và Truyền thông khảo sát đánh giá các trang thông tin điện tử lần thứ 2

(Mic.gov.vn) - Để đánh giá chất lượng các trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh về công tác triển khai Chính phủ điện tử của Việt Nam nói chung và tại các Bộ, Ngành, địa phương nói riêng, qua đó từng bước hỗ trợ công tác ứng dụng CNTT-TT một cách hiệu quả và thiết thực, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát, đánh giá các trang thông tin điện tử của các Bộ, ngành và địa phương trong cả nước. Đợt đánh giá lần thứ nhất được thực hiện và công bố kết quả vào tháng 6 năm 2008.

Tiếp tục công tác này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành khảo sát, đánh giá các trang thông tin điện tử lần thứ hai với nội dung khảo sát được mở rộng, bao gồm các tiêu chí về khả năng cung cấp thông tin của các trang thông tin điện tử theo tinh thần của Điều 28 Luật CNTT số 67/2006/QH ngày 29/6/2006, số dịch vụ công trực tuyến và các tiêu chí về mức độ truy cập.

Toàn bộ nội dung khảo sát trang thông tin điện tử lần thứ 2 cùng bản hướng dẫn chi tiết về nội dung khảo sát quý vị độc giả có thể tham khảo tại đây.

Ban biên tập

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)