Bộ TT&TT trả lời kiến nghị của VINASA về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội dung thông tin số

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 3491 /BTTTT-VT gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) để trả lời công văn kiến nghị của Hiệp hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội dung thông tin số. Trong đó, Bộ đã trả lời các nội dung liên quan đến một số hoạt động của Yahoo mà không có giấy phép.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 3491 /BTTTT-VT gửi Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (VINASA) để trả lời công văn kiến nghị của Hiệp hội về quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội dung thông tin số. Trong đó, Bộ đã trả lời các nội dung liên quan đến một số hoạt động của Yahoo mà không có giấy phép.

Theo nội dung công văn, toàn bộ các dịch vụ của Yahoo cung cấp tại thị trường Việt Nam hiện nay đều thực hiện bởi hai công ty thuộc Yahoo thành lập tại Singapore, bao gồm Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd và Yahoo Connected Life. Vì vậy việc xem xét tính pháp lý trong các hoạt động của Yahoo phải dựa vào cam kết quốc tế (chủ yếu là cam kết WTO) và pháp luật Việt Nam có liên quan.

Đối với các dịch vụ thư điện tử: Bộ Thông tin và Truyền thông xác định dịch vụ thư điện tử mà Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd đang cung cấp cho người sử dụng Việt Nam thuộc về phương thức cung cấp dịch vụ qua biên giới (mode 1) theo cam kết WTO, vì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành lập tại nước ngoài và có hệ thống máy chủ tại nước ngoài, và vì vậy “Không hạn chế” tiếp cận thị trường. Do vậy, việc cung cấp các dịch vụ đó cho người sử dụng Việt Nam là không cần giấy phép và không vi phạm các cam kết của Việt Nam trong WTO.

Đối với việc Yahoo thiết lập trang thông tin điện tử tiếng Việt, có tên miền .vn, lưu giữ tại các máy chủ đặt ở nước ngoài: Trong cam kết WTO của Việt Nam, không có cam kết về thiết lập trang thông tin điện tử. Pháp luật Việt Nam hiện hành chỉ qui định các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là tổ chức) tại Việt Nam khi thiết lập trang thông tin điện tử cần phải có giấy phép (khoản 1 Điều 3 và khoản 4 Điều 4 Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002 của Bộ Văn hoá Thông tin ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet). Về tên miền .vn, pháp luật hiện hành cho phép các tổ chức nước ngoài đăng ký tên miền .vn, tuy nhiên việc thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền đó tuân theo pháp luật về quản lý báo chí, xuất bản và quản lý nội dung thông tin trên Internet (Điểm a Khoản 2 và Điểm e Khoản 1 Điều 8 Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11/08/2005 của Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành qui định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet).

Như vậy, việc Yahoo Southeast Asia Pte. Ltd thiết lập trang thông tin điện tử tiếng Việt, có tên miền .vn và lưu giữ tại máy chủ đặt ở nước ngoài là không cần giấy phép và không vi phạm các cam kết của Việt Nam trong WTO; tuy nhiên trang thông tin điện tử tiếng Việt đó phải phù hợp với các qui định về quản lý nội dung thông tin trên Internet theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là không được vi phạm các điều cấm tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006 và Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử. Trường hợp Trang thông tin điện tử này vi phạm các quy định hiện hành của Việt Nam thì tùy từng trường hợp cụ thể cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp xử lý và ngăn chặn phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Đối với việc hợp tác của Văn phòng đại diện Yahoo tại Việt Nam với các doanh nghiệp Việt Nam để triển khai các hoạt động quảng cáo, Bộ TT&TT cho biết đây là lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công thương. Bộ TT&TT đề nghị Hiệp hội có ý kiến với các Bộ có liên quan để được xem xét giải quyết và trả lời.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)