Hội thảo Gia công phần mềm, cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/10/2008 tại Hà Nội, Hội Tin học Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin đã tổ chức hội thảo về: “Gia công phần mềm, cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ”. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam, Viện Công nghệ Thông tin, cùng các đại biểu đến từ các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt Hội thảo thu hút trên 20 đại biểu quốc tế đến từ nhìêu quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…


Ngày 27/10/2008 tại Hà Nội, Hội Tin học Việt Nam và Viện Công nghệ thông tin đã tổ chức hội thảo về: “Gia công phần mềm, cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ”. Hội thảo có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Lãnh đạo Hội Tin học Việt Nam, Viện Công nghệ Thông tin, cùng các đại biểu đến từ các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam, đặc biệt Hội thảo thu hút trên 20 đại biểu quốc tế đến từ nhìêu quốc gia như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ…

Tại Hội thảo lần này có 25 báo cáo trong đó có 13 báo cáo do các diễn giả nước ngoài trình bày và 12 báo cáo còn lại do đại biểu Việt Nam trình bày. Hầu hết các tham luận đều bám sát yêu cầu thực tiễn cuộc sống, đồng thời các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm và nêu cao tinh thần sáng tạo trong việc sản xuất phần mềm… Một số đại biểu chỉ ra những thách thức đối với các công ty có qui mô nhỏ khi làm gia công phần mềm như thiếu chủ động trong hoạt động của công ty, thiếu bài bản, tài liệu chưa chuẩn…Ông Michael Mudd, Giám đốc chính sách cộng đồng khu vực châu Á – Thái Bình Dương thuộc Hiệp hội điện toán Hoa Kỳ đã nêu lên những phát hiện của mình về các nhân tố cốt yếu để thu hút khách hàng từ các nền kinh tế phát triển, như tạo sự trao đổi liên lạc với các đối tác đặt hàng một cách tin cậy và nhanh chóng, có dự báo chính xác về chi phí liên quan như nhân công, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, chi phí truyền thông, khai thác Internet…

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết hội thảo diễn ra trong hoàn cảnh hết sức quan trọng khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực CNTT. Hội thảo giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực CNTT có thêm những kinh nghiệm quí cũng như tìm được những đối tác mới.

Hội thảo “Gia công phần mềm, cơ hội cho các doanh nghiệp CNTT vừa và nhỏ” diễn ra trước Tuần lễ Tin học Việt Nam 2008 sẽ diễn ra từ ngày 29/10 đến ngày 02/11 tại Hà Nội.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)