Viettel, EVN Telecom, VTC, Saigon Postel và FPT Telecom đổi số điện thoại cố định

(Mic.gov.vn) - 

Sau khi Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoàn thành đổi số điện thoại cố định cho hơn 10 triệu thuê bao, bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/10/2008, các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định khác gồm Viettel, EVN Telecom, VTC, Saigon Postel và FPT Telecom đã tiến hành đổi số điện thoại cố định. Trong đó, thuê bao của Viettel thêm số 6 vào trước thuê bao hiện hành, EVN Telecom thêm số 2, Saigon Postel số 5, FPT Telecom thêm số 7 và VTC thêm số 4.


Sau khi Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoàn thành đổi số điện thoại cố định cho hơn 10 triệu thuê bao, bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/10/2008, các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định khác gồm Viettel, EVN Telecom, VTC, Saigon Postel và FPT Telecom đã tiến hành đổi số điện thoại cố định. Trong đó, thuê bao của Viettel thêm số 6 vào trước thuê bao hiện hành, EVN Telecom thêm số 2, Saigon Postel số 5, FPT Telecom thêm số 7 và VTC thêm số 4.

Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, số điện thoại cố định tăng từ 7 chữ số lên 8 chữ số bằng cách thêm đầu số mới vào trước số điện thoại hiện hành, các tỉnh còn lại lên 7 chữ số cũng bằng cách đó. Trong lần đổi số này, các nhà cung cấp dịch vụ không áp dụng hình thức gọi song song hai số cũ và mới mà các tổng đài sẽ hướng dẫn việc quay sang số mới. Việc đổi số điện thoại cố định đợt hai sẽ kết thúc vào ngày 01/11/2008.

Cả nước hiện đang có trên 14 triệu thuê bao điện thoại cố định. Trong đó VNPT chiếm thị phần khống chế với khoảng 10 triệu thuê bao. EVN Telecom 2,5 triệu, Viettel 1,3 triệu. Số còn lại là của các doanh nghiệp khác gồm VTC, FPT Telecom, Saigon Postel.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)