Đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc tại Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/10/2008 đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ. Làm việc với đoàn công tác về phía Thành phố Đà Nẵng có Ông Trần Văn Minh- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các Sở , Ban, Ngành trên địa bàn đã đến dự.


Ngày 24/10/2008 đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đà Nẵng, tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ. Làm việc với đoàn công tác về phía Thành phố Đà Nẵng có Ông Trần Văn Minh- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các Sở , Ban, Ngành trên địa bàn đã đến dự.

Tại buổi làm việc Ông Phạm Kim Sơn – Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng đã báo cáo với với đoàn công tác về tình hình thực hiện dự án “Phát triển CNTT&TT tại Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Đà Nẵng” với các nội dung:việc xây dựng Chính phủ điện tử tại 3 cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng; phát triển một số dịch vụ công điện tử; khuyến khích các doanh nghiệp và người dân sử dụng các ứng dụng trực tuyến và phát triển nguồn nhân lực CNTT&TT của thành phố từ lúc triển khai dự án cho đến nay. Theo đó, ông Phạm Kim Sơn đã nêu ra một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện dự án: được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trong quá trình phê duyệt dự án. Do đó, trong thời gian qua Ban QLDA đã và đang triển khai được 07 gói thầu ; tổ chức được 02 sự kiện quan trọng là: hội thảo Khởi động dự án vào ngày 15/3/2007 với sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Minh và Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Tổ chức khoá đào tạo cán bộ lãnh đạo CNTT(CIO) cho 30 cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chuyên viên CNTT thuộc các Sở , ban, ngành, quận, huyện của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình triển khai dự án như nhân lực Ban Quản lý dự án còn thiếu (05 người và 02 người kiêm nhiệm); Việc kiểm soát dự toán chi phí quá ngặt nghèo dẫn đến việc tham gia đấu thầu của các nhà thầu quốc tế gặp nhiều khó khăn; Báo cáo nghiên cứu khả thi của tiểu dự án được lập từ năm 2002-2005 đến nay một số mục tiêu và phạm vi thực hiện dự án không còn phù hợp với thực trạng ứng dụng và phát triển CNTT của Đà Nẵng;Hiện tại khung kiến trúc CPĐT của Trung ương chưa có trong khi chuẩn bị xây dựng khung kiến trúc CPĐT của mình và do đó cần có một số chuẩn mực để thống nhất phát triển trong phạm vi quốc gia ….

Sau khi nghe báo cáo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã ghi nhận những kết quả mà tiểu dự án thành phố Đà Nẵng đã thực hiện được trong thời gian vừa qua, đồng thời Thứ trưởng nhấn mạnh : Dự án CNTT&TT tai VN là dự án CNTT đầu tiên sử dụng nguồn vốn vay ODA của ngân hàng thế giới (NHTG) . Ngoài những khó khăn mang tính đặc thù của dự án CNTT, thủ tục triển khai các gói thầu theo qui định của NHTG và quy trình thẩm định , phê duyệt kết quả của các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian qua còn thiếu đồng bộ. Vì vây, các chủ dự án cần có cơ chế phân cấp mạnh, rõ trách nhiệm, đúng qui định cho các BQL tiểu dự án (PIU) để rút ngắn thời gian chờ phê duyệt kết quả đấu thầu các gói thầu dự án; Các tiểu dự án còn gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức bộ máy, nhân sự phục vụ việc quản lý và thực hiện dự án. Do vậy cần phải có sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao nhất của cơ quan chủ quản để có thể vừa triển khai, vừa tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường nhân sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra;Triển khai các nội dung, kế hoach đào tạo (bao gồm cả kế hoạch tham quan , khảo sát nâng cao nhận thức về CPĐT…), ưu tiên các khoá đào tạo về quản lý dự án trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lắp, tránh lãng phí.

Cũng trong chuyến công tác này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã đến tham dự Hội nghị tập huấn Sổ tay thực hiện dự án “Dự án phát triển CNTT và TT tại Việt Nam” do Bộ Thông tin Truyền thông và Sở TT&TT Đà nẵng phối hợp tổ chức hơn 30 cán bộ thuộc Sở TT&TT Đà Nẵng, Sở tài chính Đà Nẵng, kho bạc nhà nước, Trung tâm CNTT Đà Nẵng, Trung tâm Hạ tầng CNTT Đà Nẵng…

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao Sở TT&TT Đà Nẵng là một trong những đơn vị đi đầu trong việc triển khai thực hiện dự án so với các tiểu dự án khác. Thứ trưởng nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn sẽ giúp tiểu dự án thành phố Đà Nẵng có cơ sở vững chắc tiến hành nhanh chóng, giúp Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công dự án Phát triển CNTT và TT tại Việt Nam_ tiểu dự án thành phố Đà Nẵng.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia thuộc Bộ TT&TT và Ngân hàng thế giới hướng dẫn tập huấn chi tiết cụ thể theo 5 phần: Thứ 1, Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án, bao gồm Tổ chức và quản lý dự án, Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể trong việc quản lý dự án giữa các đơn vị (Chủ quản đầu tư, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, Trách nhiệm của các đơn vị tham gia dự án); Thứ 2, Xây dựng kế hoạch ngân sách, như: Căn cứ xây dựng kế hoạch, phương pháp xây dựng kế hoạch, Xây dựng kế hoạch hành động, Xây dựng kế hoạch tài chính…; Thứ 3, Tài chính và giải ngân, như: Vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong quản lý dự án hành chính, Kế hoạch tài chính, Chính sách và thủ tục kế toán…; Thứ 4, Mua sắm, đấu thầu, các chuyên gia sẽ hướng dẫn các Phương pháp đấu thầu áp dụng cho dự án ICT và hướng dẫn thực hiện, Xét duyệt của Ngân hàng thế giới, Phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước. Thứ 5, Giám sát đánh giá dự án, bao gồm; Giám sát và đánh giá các hoạt động của dự án, đánh giá định kỳ dự án, Báo cáo…

Dự án đã được triển khai từ năm 2006, nhưng công tác thực hiện còn chậm do các đơn vị thực hiện tiểu dự án chưa thực sự phù hợp với yêu cầu của Ngân hàng Thế giới. Chính vì vậy, Bộ TT&TT đã phát hành cuốn “Sổ tay thực hiện dự án” hướng dẫn văn bản mang tính pháp quy, quy định hướng dẫn việc xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát và đánh giá mọi hoạt động của dự án cho tất cả các ban thực hiện dự án.

Trịnh Hồ Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)