Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 14/10/2008, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Phạm Kim Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác.


Ngày 14/10/2008, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang về công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông. Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Phạm Kim Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, Ông Trương Minh Thuần, Giám đốc Sở TT&TT An Giang đã trình bày tóm tắt tình hình công tác tổ chức và công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trong 9 tháng đầu năm 2008 trên địa bàn tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt gần 350 tỷ đồng; số máy điện thoại phát triển trên 400 ngàn thuê bao; số thuê bao Internet phát triển trên 6 ngàn thuê bao; tỉnh đang triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử, kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước 2008, kế hoạch phát động thi đua ứng dụng CNTT, các dự án ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” tại các sở ngành và cấp huyện, dự án cập nhật và báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, dự án ứng dụng CNTT về y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp và Đoàn thể triển khai ứng dụng văn phòng điện tử và xây dựng website, đăng ký danh mục dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trung ương theo quyết định 43 của Thủ tướng Chính phủ; thanh tra 28 đại lý Bưu điện, điểm điện thoại công cộng, 09 doanh nghiệp về dịch vụ bưu chính, chuyển phát; cấp 42 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, 10 giấy phép xuất bản bản tin; 02 giấy phép xuất bản phẩm, đọc và quản lý lưu chiểu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh.

Nhân dịp này, Giám đốc Sở cũng có một số kiến nghị với Bộ TT&TT để tạo điều kiện phát triển ngành trong thời gian tới như: có chủ trương hỗ trợ hàng năm ổn định tạo điều kiện cho tỉnh chủ động trong xây dựng kế hoạch triển khai; chính sách ưu đãi đặc thù cho phát triển công nghiệp CNTT ở các tỉnh vùng sâu vùng xa và biên giới như An Giang; có chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích bổ sung cho 33 xã thuộc vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, vùng dân tộc, biên giới.. ; hỗ trợ đưa Internet băng rộng về Bưu điện văn hóa xã; Cần sớm ban hành cơ chế, chính sách quản lý đối với đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở; có chương trình mục tiêu quốc gia về củng cố và phát triển hệ thống truyền thanh tại các địa phương…

Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang đối với lĩnh vực TT&TT. Sở TT&TT mặc dù trong điều kiện tổ chức bộ máy thay đổi, hệ thống văn bản pháp lý còn chưa đầy đủ, nguồn lực còn hạn chế nhưng đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực rất nhiều nên đã thực hiện khối lượng công việc khá lớn và toàn diện, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành trên địa bàn. Về những kiến nghị của Sở TT&TT, đại diện các Vụ, Cục của Bộ TT&TT đã có một số giải đáp. Đối với những kiến nghị còn lại, Bộ TT&TT ghi nhận và sẽ tiếp tục xử lý sớm để tạo điều kiện cho phát triển ngành TT&TT tại địa phương.

Trong thời gian tới, Bộ TT&TT cũng chỉ đạo Sở TT&TT cần tập trung các nhiệm vụ: Rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu phát triển ngành; tổ chức hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; sớm trình ban hành các văn bản liên quan đến quản lý ngành thuộc thẩm quyền của tỉnh; chú trọng việc cung cấp dịch vụ công cho nhân dân; quan tâm công tác cán bộ cấp tỉnh và cả cấp huyện; tăng cường công tác thanh, kiểm tra …

Thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang, bà Phạm Kim Yên – Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những ý kiến của Đòan công tác Bộ TT&TT và trong quá trình thực hiện sẽ chỉ đạo cho Giám đốc Sở TT&TT thực hiện theo đúng những ý kiến của Đòan công tác; đồng thời cũng đề nghị Bộ TT&TT quan tâm đến đầu tư cho vùng dân tộc, biên giới, miến núi, đầu tư cho phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở; đưa internet băng rộng về Bưu điện văn hóa xã; đào tạo nhân lực trong lĩnh vực TT&TT… UBND tỉnh đã và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Sở TT&TT nhanh chóng ổn định về tổ chức và sắp xếp nguồn nhân lực thực hiện tốt nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Sở TT&TT An Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)