Tạm ngừng đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động qua tin nhắn SMS và qua cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp thông tin di động

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT, các doanh nghiệp thông tin di động về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 6379/VPCP-KTN về việc quản lý thuê bao di động trả trước. Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT và các doanh nghiệp thông tin di động thực hiện ngừng đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động (quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT) qua tin nhắn SMS và qua Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp thông tin di động cho đến khi thực hiện được việc kết nối và đối soát cơ sở dữ liệu thuê bao di động của các doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu điện tử thống nhất về chứng minh thư nhân dân của Bộ Công an.


Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT, các doanh nghiệp thông tin di động về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 6379/VPCP-KTN về việc quản lý thuê bao di động trả trước.

Theo đó, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TT&TT và các doanh nghiệp thông tin di động thực hiện ngừng đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động (quy định tại Khoản 2, Khoản 5 Điều 5 Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT) qua tin nhắn SMS và qua trang thông tin điện tử của doanh nghiệp thông tin di động cho đến khi thực hiện được việc kết nối và đối soát cơ sở dữ liệu thuê bao di động của các doanh nghiệp với cơ sở dữ liệu điện tử thống nhất về chứng minh thư nhân dân của Bộ Công an.

Tuy nhiên, để đăng ký thông tin thuê bao đang hoạt động, chủ thuê bao phải đến đăng ký trực tiếp tại điểm giao dịch được ủy quyền của doanh nghiệp thông tin di động để cung cấp số thuê bao, chứng minh thư hoặc hộ chiếu đang còn thời hạn sử dụng và giấy giới thiệu (áp dụng cho thuê bao đại diện cho cơ quan, tổ chức) cho chủ điểm giao dịch.

Bộ cũng thống nhất sử dụng bản khai thông tin thuê bao bằng giấy cho chủ thuê bao được quy định tại Điều 5, Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT để đăng ký thông tin thuê bao tại chủ điểm giao dịch được ủy quyền

Thời gian bắt đầu thực hiện bắt đầu từ 0h00 ngày 25/10/2008.

P. Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)