Hội thảo " Chính phủ điện tử - Các dự án và kinh nghiệm của Cộng hoà liên bang Đức "

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 15/10/2008 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty net-Com ( CHLB Đức) tổ chức Hội thảo “Chính phủ điện tử - Các dự án và kinh nghiệm của CHLB Đức”. Dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Lãnh đạo Công ty net-Com, đại diện các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.


Ngày 15/10/2008 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty net-Com ( CHLB Đức) tổ chức Hội thảo “Chính phủ điện tử - Các dự án và kinh nghiệm của CHLB Đức”. Dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, Lãnh đạo Công ty net-Com, đại diện các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ Thông tin Truyền thông.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết Việt Nam đang trong tiến trình xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì. Việt Nam đang tiến hành nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các nước đã có nhiều thành công trong việc xây dựng chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến.

Hội thảo đã lắng nghe các chuyên gia đến từ net-Com trình bày 8 dự án Chính phủ điện tử cấp liên bang và cấp bang ở Đức, đó là: Baynet (dự án chính phủ điện tử đầu tiên của nước Đức, dự án của bang Bayern), Số hoá NRWW (dự án của bang Nordrhein-Westfalen trên cơ sở hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân), Media@Komm (-Transfer), BundOnline2005 (Liên bang trực tuyến 2005), Deutschland-Online (nước Đức trực tuyến), Chữ ký số, Danh bạ công chức (cung cấp cho công dân thông tin cụ thể về những công chức và phòng ban chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ công), Chỉ dẫn về dịch vụ công của EU.

Các dự án chính phủ điện tử được triển khai tại Đức bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận với dịch vụ hành chính công đã bộc lộ một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Vấn đề lớn nhất là bộ máy hành chính sử dụng các phần mềm không đồng bộ. Còn quá ít chuẩn chung cho format dữ liệu. Thẩm quyền quyết định trong bộ máy hành chính phân tán, gây tốn kém cho việc thống nhất. Chữ ký số chỉ được một bộ phận rất nhỏ người dân sử dụng. Có nhiều dự án cùng được triển khai nhưng đều hướng đến một mục đích giống nhau, tạo ra sự cạnh tranh giữa các dự án.

Hội thảo thực sự đã trở thành diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm sáng tỏ những vấn đề còn khúc mắc về triển khai chính phủ điện tử, những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi triển khai chính phủ điện tử… giữa các chuyên gia CHLB Đức và các cán bộ của Việt Nam.

PTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)