Giao ban Báo chí ngành Thông tin và Truyền thông tháng 10

(Mic.gov.vn) - 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì buổi giao ban báo chí Bộ TT&TTNgày 10/10/2008 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đỗ Quí Doãn chủ trì buổi giao ban báo chí ngành TT&TT tháng 10/2008. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT đã báo cáo tình hình báo chí ngành TT&TT tháng 9. Theo đó, báo chí ngành TT&TT đã bám sát và đưa tin về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý Bộ TT&TT như Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Báo chí, Xuất bản. Giao ban cũng nhận được ý kiến nhận xét của các cơ quan quản lý báo chí như Cục Báo chí, Cục quản lý PTTH &TTĐT,...


Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn chủ trì buổi giao ban báo chí Bộ TT&TTgày 10/10/2008 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Đỗ Quí Doãn chủ trì buổi giao ban báo chí ngành TT&TT tháng 10/2008. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT đã báo cáo tình hình báo chí ngành TT&TT tháng 9. Theo đó, báo chí ngành TT&TT đã bám sát và đưa tin về tình hình kinh tế xã hội của đất nước cũng như những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý Bộ TT&TT như Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ Thông tin, Báo chí, Xuất bản. Giao ban cũng nhận được ý kiến nhận xét của các cơ quan quản lý báo chí như Cục Báo chí, Cục quản lý PTTH &TTĐT,...

Phát biểu chỉ đạo Thứ trưởng Đỗ Quí Doãn đánh giá cao những công việc mà báo chí của Bộ đã làm được trong thời gian qua, báo chí đã phản ánh kịp thời những hoạt động và những sự kiện của Ngành, của đất nước. Tuy nhiên, trong thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền nhiều hơn về mảng thời sự chính trị theo hướng chuyên sâu, toàn diện hơn. Bám sát định hướng tuyên truyền trung của cả nước về kinh tế, xã hội, đặc biệt bám sát sự chỉ đạo tại các buổi giao ban.

Đối với Ngành TT&TT, báo chí cần tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ của Bộ phấn đấu cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, trong đó tập trung tuyên truyền về việc ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước, triển khai chính phủ điện tử, thi tuyển 3G, hiến kế để ngành bưu chính vượt qua khó khăn... Để nâng cao chất lượng đội ngũ những người làm báo trong Ngành, Thứ trưởng Đỗ Quí Doãn yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên thông qua các hình thức như cử đi đào tạo, tổ chức báo cáo chuyên đề về những vấn đề mới như báo điện tử, Blog... Đồng thời chỉ đạo các phóng viên, biên tập viên đầu tư cho những tác phẩm có chất lượng để tham gia dự thi.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)