Thư của Hội xuất bản Việt Nam gửi các bậc lão thành và toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành Xuất bản – In – Phát hành sách Việt Nam nhân kỷ niệm 56 năm Ngày truyền thống của Ngành 10/10

(Mic.gov.vn) - 
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008
Các đồng chí thân mến!

Ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nhà in Quốc gia - Cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về xuất bản - in - phát hành sách. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng của nền xuất bản Cách mạng Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho hoạt động xuất bản - in - phát hành sách.


Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008
Các đồng chí thân mến!

Ngày 10 tháng 10 năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nhà in Quốc gia - Cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về xuất bản - in - phát hành sách. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng của nền xuất bản Cách mạng Việt Nam, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho hoạt động xuất bản - in - phát hành sách.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp xuất bản - in - phát hành sách đã có những bước phát triển vững chắc, giữ vững định hướng XHCN, phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị - tư tưởng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng trên mặt trận tư tưởng - văn hoá. Đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, công nhân viên toàn ngành đã năng động, sáng tạo bám sát nhiệm vụ được giao, thích ứng và đứng vững trong cơ chế thị trường, đã đạt được những thành tựu to lớn cả về chính trị - xã hội và hiệu quả kinh tế.

Năm 2008, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, toàn ngành xuất bản đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn do tình hình kinh tế lạm phát và giá cả leo thang. Trong bối cảnh đó, để thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống vẻ vang của ngành, các đơn vị cần tổ chức các hoạt động thích hợp nhằm động viên, cổ vũ cán bộ công nhân viên vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân ngày truyền thống vẻ vang của ngành, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức toàn ngành xuất bản - in - phát hành sách Việt Nam.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và thăm hỏi ân cần tới các đồng chí cán bộ lão thành cùng toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức ngành xuất bản đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp xuất bản Việt Nam.

Chúc các đồng chí cùng gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Thân ái

TM. Hội Xuất bản Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Kiểm
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)