Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với các Bộ ngành liên quan về xây dựng chính sách đặc thù cho hoạt động xuất bản, in, phát hành

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 9/10/2008 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã chủ trì buổi làm việc giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với các bộ, ngành liên quan như Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Ban Tuyên Giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng về việc xây dựng chính sách đặc thù cho hoạt động xuất bản, in, phát hành.


Ngày 9/10/2008 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn đã chủ trì buổi làm việc giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với các bộ, ngành liên quan như Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Nội Vụ, Bộ Tài chính, Ban Tuyên Giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng về việc xây dựng chính sách đặc thù cho hoạt động xuất bản, in, phát hành.

Buổi làm việc nhằm cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng đối với hoạt động xuất bản, đại diện các bộ, ban, ngành đã đóng góp ý kiến vào việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ cho hoạt động xuất bản phát triển, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tình hình hiện nay với mục tiêu hoạt động xuất bản ngày càng phát triển đi đối với việc vừa đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tuyên truyền tư tưởng văn hoá vừa đảm bảo hiệu quả kinh tế./.

Cục Xuất bản

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)