Đoàn công tác của Bộ Thông tin & Truyền thông làm việc với sở TT& TT tỉnh Lào Cai

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 6/10/2008, Đoàn công tác của Bộ thông tin truyền thông do Thứ trưởngTrần Đức Lai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong hoạt động của đơn vị hiện nay, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự và làm việc với đ/c Thứ trưởng, về phía tỉnh Lào Cai, còn có đ/c Phạm Văn Cường – Phó chủ tịch UBND tỉnh.


Ngày 6/10/2008, Đoàn công tác của Bộ thông tin truyền thông do Thứ trưởngTrần Đức Lai làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong hoạt động của đơn vị hiện nay, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Tham dự và làm việc với đ/c Thứ trưởng, về phía tỉnh Lào Cai, còn có đ/c Phạm Văn Cường – Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi được bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản, trên cơ sở nhiệm vụ được giao Sở đã cấp 22 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, thẩm định hồ sơ đề nghị cục báo chí cấp 2 giấp phép thiết lập trang tin điện tử, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành qui chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

Tính đến ngày 30/9/2008, toàn tỉnh có 277 điểm phục vụ bưu chính, 127 xã có điểm bưu điện văn hóa xã. Tất cả trung tâm các huyện thành phố đã có báo đến trong ngày. Mật độ điện thoại đạt 32máy/100 dân. Thuê bao Internet đạt trên 11.900 thuê bao. Hạ tầng công nghệ thông tin được phát triển ổn định. Hiện nay, đã có 42 cơ quan nhà nước có mạng Lan phục vụ cho công tác quản lý, điều hành... Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai được xếp thứ 5/56 về số lần truy cập trên toàn quốc cho số dân, đứng thứ 12/56 về Cổng điện tử có số dịch vụ công trực tuyến mức 1…

Tại buổi làm việc, Sở thông tin truyền thông Lào Cai đã kiến nghị với Bộ thông tin truyền thông về một số nội dung trong việc triển khai mục tiêu về BCVT và CNTT của tỉnh trong thời gian tới. Sở TT&TT đã đề nghị Bộ thông tin truyền thông nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ cơ chế đặc thù ưu đãi đối với những người làm CNTT trong các cơ quan nhà nước, để tạo động lực thu hút cán bộ CNTT về làm việc trong ngành. Đề nghị Bộ cho tỉnh Lào Cai tham gia dự án Microsoft đang thực hiện tại Bộ vào năm 2009 để hoàn chỉnh dự án Khung chính phủ điện tử và nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Lào Cai. Hướng dẫn trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý tem bưu chính trên địa bàn, cung cấp thông tin về phát hành tem các loại. Sớm có văn bản hướng dẫn về cơ chế phối hợp trong việc thực hiện việc giám sát chất lượng các dịch vụ viễn thông bắt buộc. Bộ sớm chỉ đạo các doanh nghiệp thống nhất trong việc dùng chung hạ tầng tại các địa phương, có qui định cụ thể về việc cho thuê hạ tầng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước và có sự bình đẳng trong kinh doanh.

Thay mặt cho tỉnh Lào Cai, đồng chí Phạm Văn Cường – Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Thông tin truyền thông sớm tháo gỡ những khó khăn mà Sở TT&TT đã kiến nghị. Về phía tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng ổn định về tổ chức và sắp xếp nguồn nhân lực thực hiện tốt nhiệm vụ chung của toàn ngành.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin & & Truyền thông Trần Đức Lai ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua, đặc biệt là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước. Những kiến nghị của Sở TT&TT Bộ sẽ nghiên cứu xem xét cụ thể trong thời gian gần nhất. Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều cho sở Thông tin và Truyền thông nhanh chóng có trụ sở làm việc.

Nhân dịp này thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Trần Đức Lai đã tặng bằng khen cho đồng chí Tô trọng Tôn, Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai do đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước về lĩnh vực BCVT và CNTT năm 2007

Thùy Linh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)