Bộ TT&TT chuẩn bị công bố số liệu thống kê về bưu chính, viễn thông và Internet 6 tháng đầu năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu phát triển bưu chính, viễn thông và Internet năm 6 tháng đầu năm 2008. Ngày 1/10/2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.


Bộ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu phát triển bưu chính, viễn thông và Internet năm 6 tháng đầu năm 2008. Ngày 1/10/2008, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai chủ trì cuộc họp với sự tham gia của Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.
Sau khi công bố số liệu thống kê về lĩnh vực bưu chính, viễn thông năm 2006-2007 trên website Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục công bố số liệu thống kê các chỉ tiêu phát triển bưu chính, viễn thông và Internet năm 6 tháng đầu năm 2008. Những số liệu cung cấp trên website Bộ là những số liệu chính thức phản ánh tình hình phát triển bưu chính, viễn thông và Internet thời gian qua.
Ngày 15/8/2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số : 111/2008/QĐ-TTg ban hành Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Bộ, ngành. Đối với các biểu mẫu áp dụng cho Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm 14 biểu mẫu bao trùm các lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Báo chí, Xuất bản, Internet, Phát thanh và Truyền hình...
Việc Bộ Thông tin và Truyền thông công bố số liệu lần này chủ yếu tập trung vào các số liệu như: số lượng bưu cục, điểm bưu điện văn hóa xã, thuê bao điện thoại cố định, di động, Internet băng rộng, trạm phủ sóng thông tin di động. Theo số liệu thống kê cho thấy số lượng bưu cục giảm:một số bưu cục ngưng hoạt động hoặc chuyển sang đại lý do hoạt động không hiệu quả; ngược lại ở lĩnh vực viễn thông tổng số thuê bao điện thoại di động (bao gồm cả trả trước và trả sau) tăng mạnh khoảng trên 12 triệu; số thuê bao di động tăng dẫn đến mật độ trạm phủ sóng cũng tăng nhanh với hơn 21 ngàn trạm; số lượng thuê bao Internet băng rộng tăng nhanh chủ yếu ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh như Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Dương...
Căn cứ vào kết quả thu thập được theo Quyết định 1141/QĐ-BBCVT ngày 15/12/2006, tại cuộc họp này Thứ trưởng Trần Đức Lai đã đánh giá cao sự phối hợp của Vụ Kế hoạch Tài chính (đơn vị chủ trì) cùng các đơn vị thuộc bộ và các Sở TT&TT đã thu thập, xử lý và tổng hợp số liệu nêu trên. Trước khi công bố chính thức trên website Bộ, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát lại các số liệu thật chuẩn xác. Thứ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính phối hợp với Trung tâm Thông tin nhanh chóng đưa chương trình ứng dụng tổng hợp các báo cáo thông qua website Bộ để giảm thiểu thủ tục cho các doanh nghiệp... Kinh phí thực hiện, xây dựng và duy trì thu thập và xử lý thông tin thống kê sẽ được đăng ký ngân sách hàng năm.
Về các lĩnh vực còn lại Thứ trưởng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì phối hợp các đơn vị khẩn trương dự thảo các biểu mẫu thống kê chung nhất phục vụ tốt công tác quản lý của Bộ và thực hiện báo cáo thống kê theo quyết định 111/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đỗ Tiến Thắng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)