Công điện của Ban CHPC lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông điện các DN Bưu chính Viễn thông, các Sở TT&TT các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Giang

(Mic.gov.vn) - 

Trước tình hình mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, lũ trên các sông thuộc các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La đang lên cao, nhiều vùng bị chia cắt do ngập nước, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Lũ đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước và thông tin liên lạc công cộng tại một số khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1626/CĐ-TTg ngày 27/9/2008 về việc huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh nói trên. Ngày 27/9/2008, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công điện số 09/PCLB-BTTTT yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:


Trước tình hình mưa lớn xảy ra trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, lũ trên các sông thuộc các tỉnh: Bắc Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La đang lên cao, nhiều vùng bị chia cắt do ngập nước, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở làm ách tắc giao thông. Lũ đã gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước và thông tin liên lạc công cộng tại một số khu vực. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn số 1626/CĐ-TTg ngày 27/9/2008 về việc huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh nói trên. Ngày 27/9/2008, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công điện số 09/PCLB-BTTTT  yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau:

1. Tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện khẩn số 1626/CĐ-TTg. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Giang tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo, tổ chức khôi phục nhanh lại mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông bị mất liên lạc trong đợt lũ lụt. Ưu tiên khôi phục liên lạc đã mất cho các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội tỉnh, các trạm BTS của các mạng di động và mạng cáp ngoại vi. Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa và các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai (như lũ quét, sạt lở đất), khi tổ chức ứng cứu thông tin và khôi phục lại mạng lưới bưu chính viễn thông cần nâng cao ý thức, trách nhiệm và chủ động đề phòng thiên tai bất ngờ gây thiệt hại nghiêm trọng về người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, cần khôi phục và đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt đối với các số máy điện thoại của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp của các tỉnh trên phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt.

2. Triển khai ngay các phương án phòng, chống lũ, lụt (như kê, kích thiết bị viễn thông; đưa thiết bị viễn thông, máy nổ lên tầng 2) để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với hệ thống thiết bị và mạng lưới bưu chính viễn thông của mình trên địa bàn.

3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh trên và các đơn vị thành viên tổ chức, đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lũ, lụt, di dân,…Đặc biệt tăng cường thông tin liên lạc (bằng các phương thức cố định, di động, vô tuyến sóng ngắn và vệ tinh) và thiết bị dự phòng để đáp ứng yêu cầu cho các tỉnh nói trên tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống của nhân dân, phục hồi sản xuất.

4. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Giang làm đầu mối chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn cùng phối hợp triển khai đồng bộ các phương án và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thông tin liên lạc phục vụ cho Uỷ ban Nhân dân, Ban Chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh, thành phố chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết./.

Nguồn : Công điện số 09/PCLB-BTTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)