Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường quản lý thuê bao điện thoại di động trả trước

(Mic.gov.vn) - 

Hiện nay, Bộ TTTT đã cấp phép cho 06 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động trả trước đang hoạt động gồm VinaPhone, MobiFone, Sfone, Viettel, EVN Telecom và Hanoi Telecom. Ngoài ra, VNPT còn cung cấp dịch vụ điện thoại di động nội tỉnh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Dương, Công ty EVN Telecom cung cấp dịch vụ E-Phone đều có dịch vụ di động trả trước.


Hiện nay, Bộ TTTT đã cấp phép cho 06 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại di động, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động trả trước đang hoạt động gồm VinaPhone, MobiFone, Sfone, Viettel, EVN Telecom và Hanoi Telecom. Ngoài ra, VNPT còn cung cấp dịch vụ điện thoại di động nội tỉnh tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Dương, Công ty EVN Telecom cung cấp dịch vụ E-Phone đều có dịch vụ di động trả trước.

Thị trường điện thoại di động Việt Nam phát triển rất nhanh, đặc biệt là dịch vụ di động trả trước. Việc đăng ký sử dụng thuê bao di động trả trước chiếm khoảng 70-80% tổng số thuê bao di động trên toàn mạng. Tính đến tháng 10/2006, trên các mạng có trên 10,6 triệu máy điện thoại di động trả trước, chiếm 70% trong tổng số 15,2 triệu thuê bao di động trên toàn mạng. Hiện nay tổng số điện thoại di động trên toàn mạng đã đạt tới 52,5 triệu thuê bao.

Trên thực tế, bên cạnh những tiện ích mà dịch vụ điện thoại di động trả trước mang lại cho xã hội thì loại hình này cũng làm phát sinh những ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự an ninh xã hội, an toàn thông tin, gây lãng phí về sử dụng tài nguyên viễn thông, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Để hạn chế những tiêu cực từ hoạt động của các thuê bao di động trả trước, Bộ BCVT (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) đã xây dựng đề án quản lý thuê bao điện thoại di động trả trước. Ngày 4/9/2007, Thứ trưởng Lê Nam Thắng đã ký Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy định quản lý thuê bao di động trả trước, nhằm điều chỉnh các hoạt động đăng ký, lưu giữ và sử dụng các thông tin về nhân thân và số máy của người đứng tên đại diện cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng dịch vụ thông tin di động mặt đất trả trước (gọi tắt là dịch vụ di động trả trước) nhằm sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường viễn thông Việt Nam và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động viễn thông.

Ngày 25/9/2007 Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn 459/BTTTT-VT gửi tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động về Kế hoạch triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT. Kế hoạch được thực hiện trong 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn triển khai chính thức từ 01/01/2008 đến hết ngày 31/12/2009. Từ 01/01/2010 đến hết ngày 31/03/2010 sẽ chấm dứt việc đăng ký lại của các thuê bao đang sử dụng trên mạng, mọi thuê bao đang sử dụng không đăng ký sau thời điểm 01/01/2010 sẽ chấm dứt hoạt động.

Ngày 17/12/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 1378/BTTTT-VT gửi các doanh nghiệp thông tin di động Hướng dẫn triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT để thống nhất trong việc triển khai thực hiện. Trong đó, thống nhất sử dụng trên toàn quốc và tất cả các mạng thông tin di động số nhắn tin 1414 cho việc đăng ký thông tin cá nhân mà không tính cước phí bản tin nhắn gửi đăng ký.

Ngày 08/01/2008, Bộ đã có Thông báo số 51/TB-BTTTT về kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT tại các doanh nghiệp thông tin di động. Ngày 18/3/2008, Thanh tra Bộ cũng có công văn số 781/BTTTT-Ttra gửi các Sở TTTT hướng dẫn công tác kiểm tra đăng ký thông tin cá nhân đối với thuê bao di động trả trước. Bộ cũng đã có công văn số 919/BTTTT-VT gửi các đơn vị về việc phổ biến, tuyên truyền việc quản lý thuê bao di động trả trước.

Trong quá trình triển khai, thực hiện cũng đã phát sinh một số bất cập, tồn tại cần phải nhanh chóng điều chỉnh, khắc phục, Bộ cũng đã có công văn số 920/BTTTT-VT gửi tới Thanh tra Bộ, Các Sở BCVT (Sở Thông tin và Truyền thông) và các doanh nghiệp thông tin di động nhằm khắc phục ngay những bất cập trên.

Sau 6 tháng triển khai quản lý thuê bao di động trả trước theo Quyết định 03/2007/QĐ-BTTTT, về cơ bản hệ thống các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đã hoàn thiện, đáp ứng được các yêu cầu trong việc tổ chức, triển khai thực hiện quản lý thuê bao di động trả trước. Các doanh nghiệp thông tin di động đã từng bước hoàn thiện được cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục đăng ký… tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cũng đã phát sinh một số bất cập, tồn tại như: Công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến người sử dụng dịch vụ còn hạn chế, độ chính xác của thông tin được đăng ký chưa cao, công tác thanh, kiểm tra xử lý vi phạm chưa được thực hiện, nhận thức và ý thức trách nhiệm của các chủ điểm giao dịch trong việc chấp hành các quy định liên quan còn chưa cao và còn nhiều hạn chế. Để điều chỉnh, khắc phục kịp thời các bất cập, tồn tại trên, Bộ cũng đã có công văn số 2537/BTTTT-VT gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở TTTT và các doanh nghiệp thông tin di động tổ chức thực hiện.

P.Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)