Hội nghị cộng tác viên tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 26/06/2008, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên tiêu chuẩn BCVT & CNTT nhằm đánh giá tình hình hoạt động tiêu chuẩn hóa chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2001 – 2008 và trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa trong giai đoạn tới. Đến dự có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo một số đơn vị của các Bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan và các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông


Ngày 26/06/2008, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị cộng tác viên tiêu chuẩn BCVT & CNTT nhằm đánh giá tình hình hoạt động tiêu chuẩn hóa chuyên ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2001 – 2008 và trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa trong giai đoạn tới. Đến dự có Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng, lãnh đạo một số đơn vị của các Bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan và các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nêu một số vấn đề để các đại biểu quan tâm đóng góp ý kiến đó là: Làm sao nâng cao chất lượng tiêu chuẩn hóa quốc gia, đáp ứng kịp thời xu hướng phát triển của công nghệ; xây dựng đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ; thúc đẩy tiêu chuẩn hóa ở cơ sở; xây dựng tiêu chuẩn quốc gia sát với tiêu chuẩn quốc tế… Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong và ngoài Ngành, các chuyên gia, doanh nghiệp… Bên cạnh đó, cần quan tâm đặc biệt đến đội ngũ thực hiện công tác này, cán bộ làm công tác tiêu chuẩn phải là những người giỏi và tâm huyết. Ngoài ra, cần có cơ chế phù hợp để có đội ngũ cộng tác viên tiêu chuẩn, hình thành diễn đàn tiêu chuẩn, tổ chức Hội đồng tiêu chuẩn, có cơ chế tài chính và kêu gọi sự đóng góp của doanh nghiệp. Quá trình thu thập ý kiến không chỉ dừng lại ở các buổi họp mà sẽ tiếp tục nhận ý kiến đóng góp thông qua cổng thông tin của Bộ.

Sau báo cáo tổng kết công tác tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2001 – 2008 và định hướng trong thời gian tới của Bộ do Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Công trình bày, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu chuẩn hóa chuyên ngành cũng như ý kiến nhằm hoàn thiện các văn bản hướng dẫn công tác xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của ngành BCVT & CNTT.

Nhiều ý kiến đã nhận định đây là vấn đề rất quan trọng, là hành lang pháp lý thể hiện trách nhiệm của nhà khai thác và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. Nếu không có những quy chuẩn kỹ thuật cụ thể sẽ dẫn đến các doanh nghiệp khai thác chỉ tập trung thu hút khách hàng trong khi thiếu quan tâm đến chất lượng dịch vụ của sản phẩm, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng. Việc sử dụng thiết bị phát sóng không phù hợp quy chuẩn có thể sẽ gây nhiễu ảnh hưởng đến mạng thông tin phục an ninh, quốc phòng và các mạng dân sự khác… Có ý kiến cho rằng, khi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật cần tập trung vào một số vấn đề lớn mang tính bắt buộc như thiết bị không ảnh hướng đến sức khỏe, thiết bị không gây can nhiễu… tránh tình trạng qui định quá nhiều nhưng không được thực hiện hoặc làm hạn chế quá trình phát triển của công nghệ và nhu cầu sử dụng của người dân. Bên cạnh những quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng cần có những tiêu chuẩn để khuyến nghị áp dụng, làm định hướng để doanh nghiệp và người tiêu dùng có lựa chọn đúng đắn. Các đại biểu mong muốn những quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn trong lĩnh vực chuyên ngành phải là động lực phát triển công nghệ BCVT & CNTT và phổ cập dịch vụ trong xã hội nhanh hơn, mang tính thiết thực trong điều kiện BCVT & CNTT đang phát triển rất nhanh với xu hướng hội tụ công nghệ.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)