Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 24/6/2008 tại Hà Nội, văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3/6/2008.


Sáng ngày 24/6/2008 tại Hà Nội, văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản đã được Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 3/6/2008.

Tham dự họp báo có đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản và các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng chí Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc sử đổi Luật lần này đã đảm bảo đạt được các mục tiêu cơ bản: tiếp tục thể chế hoá các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động xuất bản; đảm bảo sự phù hợp giữa những quy định của Luật Xuất bản với những nội dung cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO; thể hiện tinh thần đổi mới và cải cách hành chính theo hướng đơn giản hoá các thủ tục hành chính; phân định rõ ràng và đề cao trách nhiệm quyền hạn, phát huy tính chủ động sáng tạo của các chủ thể tham gia hoạt động xuất bản, in, phát hành sách, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước...

Nguyễn Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)