Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/06/2008 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Đến dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng; Q. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận; Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàng Huy Loạt; Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Lãnh đạo Công đoàn ngành Trung ương, Hà Nội và các đại biểu đại diện cho 9 vạn cán bộ đoàn viên, công đoàn viên chức lao động Công đoàn Bưu điện Việt Nam…


Ngày 24/06/2008 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam. Đến dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng; Q. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận; Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàng Huy Loạt; Lãnh đạo Tập đoàn VNPT và Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Lãnh đạo Công đoàn ngành Trung ương, Hà Nội và các đại biểu đại diện cho 9 vạn cán bộ đoàn viên, công đoàn viên chức lao động Công đoàn Bưu điện Việt Nam…

Trong phần khai mạc Đại hội ông Hoàng Huy Loạt cho biết, Đại hội lần này diễn ra trong hoàn cảnh đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức, đòi hỏi tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành nhưng bên cạnh đó cũng phải đổi mới hoạt động cho phù hợp với tình hình mới. Thực hiện thắng lợi mục tiêu giai đoạn Hội nhập – Phát triển góp phần vào sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Đại hội lần này sẽ đánh giá tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ XII (2003 – 2008). Bên cạnh đó, Đại hội sẽ quyết định một số vấn đề trọng tâm trong nhiệm kỳ XIII (2008 – 2013). Chuẩn bị tham gia Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng liên đoàn khóa IX và trình Đại hội X Công đoàn Việt Nam cũng như tham gia sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

Hội nghị sẽ tiến hành bầu ban chấp hành mới trên tinh thần lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, đủ tài đức…

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Công đoàn XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp từ cơ sở, đây là những đóng góp thiết thực đã được lựa chọn đưa vào chương trình đại hội.

Phát biểu với Đại hội, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thành tích đạt được là to lớn và rất quan trọng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của người lao động, tạo được phong trào thi đua trong lao động, sản xuất tạo tiền đề cho những thắng lợi toàn diện của Bộ TT&TT cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn BCVT Việt Nam.

Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng, bám sát cơ chế chính sách của Nhà nước, cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, các mục tiêu nhiệm vụ của Ngành…

Để Đại hội XIII (2008 – 2013) thành công, Ban chấp hành mới cần khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ XII và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Trong nhiệm kỳ XIII cần triển khai 3 cuộc vận động lớn và 5 chương trình hành động, tiếp thu, quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đặt ra một số vấn đề lớn mà nhiệm kỳ tới cần thực hiện như: Công đoàn chủ động đề xuất, bàn bạc cùng chuyên môn để làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn trong giai đoạn mới. Phân cấp mạnh và giao quyền tự chủ cho người lao động, tạo sự gắn bó hữu cơ giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, phấn đấu xây dựng tập thể VNPT đoàn kết nhất trí, quyết tâm giữ vững vị trí là doanh nghiệp chủ đạo của nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin; Phối hợp cùng chuyên môn phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trong đó cần tuyên truyền đến mỗi cán bộ, công chức, viên chức tinh thần tự học bằng nhiều hình thức như: học ở trường, học ở cơ quan, học ở đối tác, học ở đồng nghiệp… để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển CNTT và TT. Đồng thời, triển khai sâu rộng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến từng cán bộ công nhân viên chức trong toàn Ngành.

Thứ trưởng Trần Đức Lai tin tưởng Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam sẽ là Đại hội của “Đoàn kết – Dân chủ - Trí tuệ - Đổi mới – Phát triển”. Xứng đáng với những phần thưởng cao quí mà Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng và xứng đáng với 10 chữ vàng truyền thống của Ngành: “Trung thành – Dũng cảm – Tận tụy – Sáng tạo – Nghĩa tình”.

Phát biểu với Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh, Công đoàn Bưu điện trong nhiều năm qua đã đạt được nhiều kết qủa đánh khích lệ, điều đó đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Tổng liên đoàn ghi nhận. Tuy nhiên, để tiếp tục giữ những thành quả đã đạt được và tạo ra bước phát triển mới công đoàn Bưu điện Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động mà trọng tâm là hướng về cơ sở gắn liền với cơ sở. Tại đây, thay mặt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Đặng Ngọc Tùng trao cờ Đơn vị có thành tích xuất sắc cho Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Đại hội bầu ra Ban chấp hành mới khóa XIII (nhiệm kỳ 2008 – 2013) gồm 35 đồng chí. Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện diễn ra trong 2 ngày, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 25/06/2008.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)