Bộ TT&TT Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động động phong trào thi đua trong toàn Ngành

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 10/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã long trọng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2008). Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng và đông đảo cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ.


Ngày 10/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã long trọng kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2008). Tham dự Lễ kỷ niệm có Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp, các Thứ trưởng và đông đảo cán bộ công chức, viên chức thuộc Bộ.

Phát biểu tại buổi lễ Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua trong các thời kỳ, trong chiến tranh cũng như trong lao động sản xuất. Lời kêu gọi của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị khi nước ta đang thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đồng chí vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng 3Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất.” Người cũng thường nhắc chúng ta: “Thi đua khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng nhất để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. Cũng như: “Mọi người đều phải thi đua, mọi việc đều phải có thi đua và đều có kết quả”.

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong 60 năm qua các thế hệ cán bộ, công nhân viên trong Ngành luôn quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ kính yêu vào nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Với những cố gắng không ngừng toàn Ngành đã đạt được những thành tựu quan trọng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tạo dựng lên truyền thống vẻ vang của Ngành đó là: “Trung thành, Dũng cảm, Tận tụy, Sáng tạo, Nghĩa tình”.

Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế lĩnh vực bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. Mạng lưới bưu chính viễn thông đã phát triển vượt bậc với công nghệ hiện đại ngang tầm với khu vực và thế giới. Đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh đó, lĩnh vực báo chí, xuất bản lớn mạnh không ngừng, phát triển nhanh cả về số lượng, chất lượng, nội dung hình thức và đội ngũ chuyên nghiệp. Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là công cụ của Đảng, Nhà nước, diễn đàn của nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, phục vụ đắc lực cho công cuộc đối mới đất nước và hội nhập quốc tế thắng lợi.

Các đồng chí đón nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốcBộ trưởng Lê Doãn Hợp kêu gọi các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

1. Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức về Tư tưởng Hồ chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng về công tác thi đua khen thưởng. Tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng, cũng như giáo dục và phổ biến kinh nghiệm về truyền thống công tác thi đua, khen thưởng của Ngành trong hơn 60 năm qua.

2. Tổ chức giáo dục tuyên truyền để làm cho cán bộ, công nhân viên chức thấy rõ vai trò tác dụng của thi đua yêu nước đối với những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhận thức sâu sắc vai trò của thi đua yêu nước là động lực to lớn để tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vững bước lên chủ nghĩa xã hội.

3. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực đưa ngành TT&TT tiến bộ vượt bậc vì sự nghiệp chấn hưng dân tộc, trong thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng cho mục tiêu hành động của toàn Ngành là: “Đoàn kết, Sáng tạo, Dân chủ, Hội nhập, Tăng tốc”.

Tập thể và cá nhân vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng chính phủCũng trong dịp này, Bộ trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong Ngành tích cực hưởng ứng cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”. Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2008. Góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2006 – 2010) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Trong thời gian qua nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực phấn đấu không ngừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được Đảng, Nhà nước công nhận bằng những phần thưởng cao quí. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp thừa lệnh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã trao Huân chương Lao động và Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 41 cá nhân.

Tại lễ kỷ niệm, ông Hoàng Minh Phương – Chủ tịch Công đoàn Bộ đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)