Kết quả kiểm tra công tác quản lý, sử dụng kho số thuê bao di động và số liệu thống kê tại các doanh nghiệp thông tin di động

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 19/5/2008 đến ngày 23/5/2008, Đoàn công tác của Bộ phối hợp cùng đại diện các chuyên viên và chuyên gia của Công ty Thông tin Di động, Công ty VinaPhone, Viettel và S-Fone đã làm việc và kiểm tra trực tiếp tại các 04 doanh nghiệp thông tin di động về công tác quản lý, sử dụng kho số thuê bao di động thực hiện theo công văn số 872/BBCVT-VT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.


Từ ngày 19/5/2008 đến ngày 23/5/2008, Đoàn công tác của Bộ phối hợp cùng đại diện các chuyên viên và chuyên gia của Công ty Thông tin Di động, Công ty VinaPhone, Viettel và S-Fone đã làm việc và kiểm tra trực tiếp tại các 04 doanh nghiệp thông tin di động về công tác quản lý, sử dụng kho số thuê bao di động thực hiện theo công văn số 872/BBCVT-VT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông.

Đoàn công tác đã làm việc và kiểm tra thực tế về việc quản lý, sử dụng kho số thuê bao di động và số liệu thống kê thuê bao di động tại 04 doanh nghiệp thông tin di động. Kết quả như sau:

Tổng số thuê bao di động xác định đến thời điểm kiểm tra trên toàn mạng của 04 doanh nghiệp thông tin di động (không tính thuê bao cố định không dây sử dụng hạ tầng mạng thông tin di động như GPhone, HomePhone) là 48.023.785 thuê bao. Trong đó Viettel có 19.426.006 thuê bao (số liệu tính đến 19/5/08), VMS có 13.341.217 thuê bao (số liệu tính đến 17/5/08), VinaPhone có 12.108.310 thuê bao (số liệu tính đến 19/5/08), S-Fone có 3.148.252 thuê bao (số liệu tính đến 21/5/08).

Hiệu suất sử dụng kho số thuê bao di động của 04 doanh nghiệp thông tin di động tính đến thời điểm kiểm tra lần lượt như sau: Viettel đạt hiệu suất sử dụng 76%; VinaPhone đạt hiệu suất sử dụng 74%, VMS đạt hiệu suất sử dụng 70%, S-Fone đạt hiệu suất sử dụng 43%.

Số liệu thống kê báo cáo của các doanh nghiệp thông tin di động (tính tới thời điểm kiểm tra) và kết quả kiểm tra thực tế của đoàn đều đáp ứng các yêu cầu của Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT và công văn số 872/BBCVT-VT.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế, Đoàn công tác yêu cầu:

Các doanh nghiệp thông tin di động cần thực hiện đúng công tác báo cáo số liệu định kỳ và đột xuất theo yêu cầu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Việc tổ chức, quản lý, khai báo số liệu thuê bao di động phải được tách bạch với thuê bao cố định không dây sử dụng hạ tầng mạng thông tin di động.

Đối với các gói cước hoặc dịch vụ chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép theo quy định hiện hành thì không được cung cấp cho khách hàng áp dụng đối với doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế.

Các doanh nghiệp thông tin di động cần rà soát và tăng cường việc sử dụng kho số viễn thông một cách tiết kiệm, hiệu quả, tránh sử dụng lãng phí tài nguyên viễn thông, tăng cường tái sử dụng kho số để tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất sử dụng.

Phạm Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)