Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ TT&TT về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông

(Mic.gov.vn) - 

Sự phát triển hạ tầng viễn thông trong những năm gần đây đã góp phần thúc đẩy các dịch vụ viễn thông phát triển vượt bậc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của xã hội, đặc biệt là dịch vụ điện thoại di động. Tuy vậy, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông vẫn còn nhiều hạn chế như nhận thức chưa thống nhất, cơ chế chính sách, quy hoạch còn thiếu và chưa đồng bộ, một số quy định chưa cụ thể và khả thi, công tác thực thi pháp luật còn hạn chế.


Sự phát triển hạ tầng viễn thông trong những năm gần đây đã góp phần thúc đẩy các dịch vụ viễn thông phát triển vượt bậc, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của xã hội, đặc biệt là dịch vụ điện thoại di động. Tuy vậy, việc phát triển và quản lý hạ tầng viễn thông vẫn còn nhiều hạn chế như nhận thức chưa thống nhất, cơ chế chính sách, quy hoạch còn thiếu và chưa đồng bộ, một số quy định chưa cụ thể và khả thi, công tác thực thi pháp luật còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại trên nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, khai thác có hiệu quả hạ tầng viễn thông nói chung và các trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) và các mạng ngoại vi nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, đồng thời bảo vệ môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành chỉ thị 04/2008/CT-BTTTT ngày 22/5/2008 tới các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, các Sở TT&TT và các doanh nghiệp viễn thông để triển khai các công việc cần thiết. Nội dung chi tiết của Chỉ thị được nêu tại đây.

Phạm Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)