Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng Bộ Thông tin & Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 16/5/2008, tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng nhằm kiểm điểm công tác từ tháng 7/2006 đến tháng 5/2008, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn thời gian tới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội III Công đoàn viên chức Việt Nam. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Hoàng Thị Hoà, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàng Huy Loạt đã đến dự với Hội nghị.


Ngày 16/5/2008, tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị BCH mở rộng nhằm kiểm điểm công tác từ tháng 7/2006 đến tháng 5/2008, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn thời gian tới, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội III Công đoàn viên chức Việt Nam. Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam Hoàng Thị Hoà, Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam Hoàng Huy Loạt đã đến dự với Hội nghị.

Báo cáo công tác từ tháng 7/2006 đến tháng 5/2008 nêu rõ: Ngày 02/8/2007, Quốc hội nước ta đã chính thức phê chuẩn việc thành lập Bộ TT&TT, trên cơ sở hợp nhất Bộ Bưu chính, Viễn thông và chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản của Bộ Văn hoá Thông tin. Theo đó, tổ chức công đoàn cũng có sự thay đổi, Công đoàn Cơ quan Bộ được chuyển giao về trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và được đổi tên thành Công đoàn Bộ TT&TT. Hiện nay Công đoàn Bộ TT&TT hiện có 833 đoàn viên, sinh hoạt tại 28 Công đoàn trực thuộc.

Trong thời gian qua, Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị đã chủ động phối hợp với Lãnh đạo chuyên môn, phản ánh kịp thời những vướng mắc, tìm giải pháp cũng như động viên cán bộ đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cùng với việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học… cho CBCC; Công đoàn Bộ luôn quan tâm động viên cán bộ, đoàn viên phát huy truyền thống bằng những hoạt động thực tiễn dưới nhiều hình thức, phổ biến thông tin tuyên truyền về những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành…

Trong thời gian tới, Công đoàn Bộ tập trung thực hiện triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động, công tác năm 2008; Làm tốt công tác sơ kết các phong trào thi đua khen thưởng thường xuyên, đột xuất năm; tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2008. Đồng thời không ngừng chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục, vận động cán bộ đoàn viên tích cực học tập và vận dụng vào hoạt động thực tiễn, tổ chức tốt hoạt động công tác nữ công trong CBCC, tiếp tục phát động phong trào thi đua hai giỏi và tổ chức các hội thảo chuyên đề về giới, kiện toàn tổ chức bộ máy Công đoàn Bộ, ổn định tổ chức và duy trì hoạt động một cách hiệu quả.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Trần Đức Lai đã đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Bộ TT&TT đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt là việc ổn định tư tưởng cho cán bộ công chức yên tâm công tác trong tình hình Bộ có nhiều thay đổi. Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng yêu cầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ cần tập trung hoàn thành đề án kiện toàn bộ máy tổ chức Công đoàn Bộ và chủ động hơn trong các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như các phong trào thi đua.

Huệ Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)