Thông điệp từ Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Tiến sĩ Hamadoun Tourre nhân Ngày Viễn thông Thế giới/ Ngày Xã hội Thông tin 17/5/2008

(Mic.gov.vn) - 

Kết nối người tàn tật: Cơ hội của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho mọi người.

Chìa khóa cho xã hội thông tin (XHTT) là truy cập phổ cập. Mọi người đều phải có cơ hội như nhau để tham gia vào kỷ nguyên số. Và không một ai, đặc biệt người tàn tật, bị từ chối khả năng hưởng lợi từ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mới. ICT đã mang lại sự đổi mới ở công sở, tại nhà và ở muôn mặt cuộc sống của chúng ta, những tiện ích đó cũng phải được khai thác vì lợi ích của người tàn tật.


Kết nối người tàn tật: Cơ hội của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho mọi người.

Chìa khóa cho xã hội thông tin (XHTT) là truy cập phổ cập. Mọi người đều phải có cơ hội như nhau để tham gia vào kỷ nguyên số. Và không một ai, đặc biệt người tàn tật, bị từ chối khả năng hưởng lợi từ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) mới. ICT đã mang lại sự đổi mới ở công sở, tại nhà và ở muôn mặt cuộc sống của chúng ta, những tiện ích đó cũng phải được khai thác vì lợi ích của người tàn tật.

Năm nay, ITU chọn chủ đề: “Kết nối người tàn tật: Cơ hội của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) cho mọi người” để kỷ niệm Ngày Viễn thông Thế giới và Ngày Xã hội Thông tin. Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về XHTT kêu gọi các Quốc gia Thành viên lưu ý đến các nhu cầu đặc biệt của người tàn tật, những người bị thiệt thòi, khuyến khích thiết kế và sản xuất thiết bị và dịch vụ ICT phù hợp với nguyên tắc thiết kế tiện dụng và kêu gọi sử dụng công nghệ hỗ trợ trong nghiên cứu và phát triển nhằm tạo điều kiện cho mọi người truy cập ICT, kể cả những người tàn tật.

Hội nghị Phát triển Viễn thông Thế giới (WTDC-06) được tổ chức tại Doha, Qatar năm 2006 đã đưa sáng kiến đặc biệt về “Truy cập dịch vụ viễn thông đối với người tàn tật”. Kế hoạch hành động Doha đã triển khai Cam kết Tunis về xây dựng năng lực ICT cho mọi người, bao gồm cả những người tàn tật, thông qua việc thúc đẩy truy cập ICT một cách phổ cập, ở mọi nơi, bình đẳng, giá cả phải chăng. Kế hoạch hành động Doha khuyến khích chấp nhận nguyên tắc thiết kế tiện dụng và sử dụng công nghệ hỗ trợ để bảo đảm rằng lợi ích được phân bổ một cách đồng đều trong xã hội cũng như vì mục tiêu giảm khoảng cách số thông qua việc tạo ra các cơ hội số để khai thác mọi tiềm năng phát triển do ICT đem lại.

Nhân kỷ niệm Ngày Viễn thông Thế giới và Ngày Xã hội Thông tin năm nay, ITU kêu gọi tất cả các bên liên quan (những nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý cũng như các nhà khai thác và các nhà sản xuất)nâng cao nhận thức về nhu cầu ICT và đưa ra những chính sách và chiến lược có thể đáp ứng những nhu cầu đó đối với người tàn tật bằng cả thiết bị lẫn dịch vụ phù hợp với họ. Đó không chỉ là để bảo đảm xây dựng thành công một XHTT mà còn để các Quốc gia Thành viên hoàn thành trách nhiệm của mình nêu ở Điều 9 của Công ước về Quyền của những người tàn tật do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào tháng 12 năm 2006.

Năm nay, chúng ta đặt trọng tâm vào nhu cầu ICT cho người tàn tật là nhằm tăng thêm quyền của mọi công dân về thông tin và kiến thức, hoàn thiện các kênh truyền thông đến các nhóm người bị thiệt thòi và những cư dân xa xôi và để xây dựng một XHTT vẹn toàn hướng tới một thế giới tốt đẹp, hòa bình và hiệu quả hơn. Rõ ràng, nhiệm vụ của chúng ta ngày nay là mang cơ hội ICT đến với mọi người, đặc biệt cho người tàn tật.

Để kỷ niệm Ngày Viễn thông Thế giới/ Ngày Xã hội Thông tin, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên tham gia – các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ, các Tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ cũng như những nhà hoahcj định chính sách – cùng tham gia đầy nhiệt huyết chương trình kết nối mọi người, đặc biệt kết nối hơn 650 triệu người tàn tật đang sống trên toàn thế giới với những cơ hội số do ICT đem lại.

Hamadoun Tourre

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)