Giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 8/5/2008, tại trụ sở công ty Điện toán và truyền số liệu VDC, Hà Nội đã diễn ra buổi giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông tháng 5. Đến dự có: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn - Chủ trì buổi giao ban; lãnh đạo các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ liên quan đến hoạt động báo chí.


Ngày 8/5/2008, tại trụ sở công ty Điện toán và truyền số liệu VDC, Hà Nội đã diễn ra buổi giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông tháng 5. Đến dự có: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn - Chủ trì buổi giao ban; lãnh đạo các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ liên quan đến hoạt động báo chí.

Sau khi nghe báo cáo nhận xét tình hình báo chí Ngành tháng 5/2008 của Trung tâm Thông tin và Cục Báo chí, thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã phát biểu yêu cầu lãnh đạo các cơ quan báo chí hoạt động trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông tập trung góp ý vào các vấn đề: cách chỉ đạo, điều hành của Bộ; góp ý giữa các cơ quan báo chí của Bộ đặc biệt là vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ; cung cấp thông tin cho báo chí; sự phối hợp, hợp tác của các cơ quan báo chí...

Lãnh đạo các cơ quan báo chí như VNMedia, tạp chí Tem, VietNamNet, VTC, báo Bưu điện Việt Nam, Trung tâm Hợp tác báo chí và truyền thông quốc tế, tạp chí Xuất bản, tạp chí CNTT&TT, tạp chí Toàn cảnh... đã có tham luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động báo chí đặc biệt là khó khăn về trụ sở; mong muốn các cơ quan báo chí trong Ngành hợp tác cùng phát triển như giao lưu trao đổi kinh nghiệm, ấn phẩm, hợp tác đăng tải, quảng bá hình ảnh đơn vị bạn...

Kết luận buổi Giao ban, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đề nghị Trung tâm Thông tin duy trì việc giao ban; những tồn tại được đề cập đến tại buổi giao ban này được khắc phục về cơ bản trong buổi giao ban tới. Các cơ quan báo chí có thể tiếp nhận thông tin chỉ đạo của Bộ từ các kênh: Giao ban báo chí hàng tuần của Bộ, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam; Giao ban hàng tuần của Bộ, Nhận xét của Cục Báo chí; Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương. Thứ trưởng cũng đã định hướng một số vấn đề lớn của đất nước, của Ngành mà báo chí của Bộ cần tuyên truyền đậm trong thời gian tới. Thứ trưởng khẳng định Bộ thường xuyên lắng nghe và điều chỉnh để công tác chỉ đạo tốt hơn. Thứ trưởng yêu cầu báo chí trong Ngành phải luôn đảm bảo tính chính xác, chuẩn mực, dễ hiểu, đại chúng hoá để công chúng tiếp cận được. Thứ trưởng cũng biểu dương cơ quan báo chí trong Ngành có nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức... Thứ trưởng yêu cầu VTC cần chú trọng đến yếu tố, bản sắc riêng của từng kênh. Thứ trưởng giao Cục Báo chí, Trung tâm Thông tin làm nhiệm vụ điều phối, phối hợp giữa các cơ quan báo chí trong Ngành.

Trịnh Thúy Hòa

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)