Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trả lời trực tuyến với chủ đề: “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động”

(Mic.gov.vn) - 

Để tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin giữa người dân và Chính phủ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một số buổi trả lời trực tuyến về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Tiếp sau các cuộc trả lời trực tuyến của Thứ trưởng Lê Nam Thắng về chính sách phát triển viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và truyền dẫn phát sóng, của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về các vấn đề ứng dụng và phát triển CNTT, của Thứ trưởng Trần Đức Lai về kinh tế, kế hoạch, đầu tư phục vụ sự phát triển ngành. Ngày 29/4/2008, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trả lời trực tuyến những vấn đề liên quan đến lĩnh vực bưu chính với chủ đề...


Để tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin giữa người dân và Chính phủ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, báo chí, xuất bản. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức một số buổi trả lời trực tuyến về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Tiếp sau các cuộc trả lời trực tuyến của Thứ trưởng Lê Nam Thắng về chính sách phát triển viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và truyền dẫn phát sóng, của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về các vấn đề ứng dụng và phát triển CNTT, của Thứ trưởng Trần Đức Lai về kinh tế, kế hoạch, đầu tư phục vụ sự phát triển ngành. Ngày 29/4/2008, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã trả lời trực tuyến những vấn đề liên quan đến lĩnh vực bưu chính với chủ đề “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động”. Mời quý vị độc giả xem toàn bộ nội dung cuộc giao lưu trực tuyến này dưới đây:
 
Buổi trả lời trực tuyến của Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Bộ đồng thời cũng được truyền trên các phương tiện truyền thông của Bộ như: báo điện tử ICTnews, báo điện tử VietnamNet, trang tin điện tử VTC...
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng:

Xin chào quý vị độc giả, cho đến thời điểm này, tôi đã nhận được trên 55 câu hỏi, tập trung vào các lĩnh vực như bưu chính, viễn thông, internet, các câu hỏi vẫn đang tiếp tục được gửi về. Để tập trung vào chủ đề “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động” tôi xin trả lời tập trung vào những vấn đề chính như sau: các chính sách phát triển bưu chính, các quy định về cấp giấy phép bưu chính, hoạt động hợp tác quốc tế của các doanh nghiệp, các vấn đề về nghĩa vụ công ích, về tem bưu chính, về quản lý chất lượng, giá cước dịch vụ, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về bưu chính...

Quý vị độc giả có thể xem toàn bộ nội dung buổi trực tuyến tại đây:

Trung tâm Thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)