Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/4/2008 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sẽ chủ trì buổi trả lời trực tuyến với chủ đề “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động”. Đây là buổi trả lời trực tuyến thứ tư của Bộ TT & TT với người dân sau các cuộc trả lời trực tuyến của Thứ trưởng Lê Nam Thắng về chính sách phát triển viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và truyền dẫn phát sóng; của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về các vấn đề ứng dụng và phát triển CNTT và của Thứ trưởng Trần Đức Lai về kinh tế, kế hoạch, đầu tư phục vụ sự phát triển ngành.


Ngày 29/4/2008 Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng sẽ chủ trì buổi trả lời trực tuyến với chủ đề “Hướng tới một ngành bưu chính Việt Nam năng động”. Đây là buổi trả lời trực tuyến thứ tư của Bộ TT & TT với người dân sau các cuộc trả lời trực tuyến của Thứ trưởng Lê Nam Thắng về chính sách phát triển viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và truyền dẫn phát sóng; của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng về các vấn đề ứng dụng và phát triển CNTT và của Thứ trưởng Trần Đức Lai về kinh tế, kế hoạch, đầu tư phục vụ sự phát triển ngành.

Trong thời gian qua, để tạo điều kiện cho ngành bưu chính Việt Nam đổi mới và phát triển, Nhà nước đã có những chính sách “mở cửa” thị trường, tạo môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp cùng tham gia cung ứng dịch vụ, phân tách minh bạch nghĩa vụ cung ứng dịch vụ công ích với hoạt động kinh doanh... Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự khởi đầu và Nhà nước cần tiếp tục có những định hướng, chính sách phù hợp để ngành bưu chính Việt Nam, một mặt đảm đương được sứ mệnh cung ứng các dịch vụ thiết yếu cho xã hội theo yêu cầu của Nhà nước, mặt khác nhanh chóng trở thành một ngành kinh tế phát triển hiệu quả.

Để người dân hiểu rõ hơn về sự thay đổi của ngành bưu chính Việt Nam trong thời gian qua với những vấn đề đang được quan tâm như: các chính sách phát triển bưu chính, các quy định về cấp giấy phép bưu chính, hoạt động hợp tác quốc tế của các doanh nghiệp, các vấn đề về nghĩa vụ công ích, về tem bưu chính, về quản lý chất lượng, giá cước dịch vụ, công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về bưu chính ... sẽ được Bộ TT&TT tập trung giải đáp trong cuộc trả lời trực tuyến lần này. Ngoài ra Bộ TT&TT mong muốn, thông qua buổi trả lời trực tuyến này, sẽ nhận được những ý kiến tham vấn, những đề xuất, kiến nghị đối với công tác quản lý để ngành bưu chính Việt Nam năng động phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế. Nội dung buổi trực tuyến được đăng tải trên trang Web của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)