Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác Phòng chống lụt bão năm 2008

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 18/4/2008, tại 18 Nguyễn Du, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2007 và triển khai kế hoạch công tác năm 2008. Tới dự Hội nghị, có đại diện Văn phòng BCĐ phòng chống lụt bão TW và các Ủy viên Ban chỉ huy PCLB Bộ TT&TT. Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, Trưởng ban chỉ huy PCLB Bộ TT&TT đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.


Sáng ngày 18/4/2008, tại 18 Nguyễn Du, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác PCLB năm 2007 và triển khai kế hoạch công tác năm 2008. Tới dự Hội nghị, có đại diện Văn phòng BCĐ phòng chống lụt bão TW và các Ủy viên Ban chỉ huy PCLB Bộ TT&TT. Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, Trưởng ban chỉ huy PCLB Bộ TT&TT đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong năm 2007, thiên tai bão lụt, lũ quét, lốc và mưa đá đã xảy ra nhiều gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và khó khăn cho sản xuất, đời sống của nhân dân. Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2007 cho nền kinh tế nước ta ước tính là 11.520 tỷ đồng và 462 người chết, 33 người mất tích, 856 người bị thương. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ (không tính thiệt hại về doanh thu do mất sản lượng thông tin vì lụt, bão, chập cháy cáp,…), tổng thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra cho ngành bưu chính, viễn thông và CNTT trong năm 2007: trên 62 tỷ đồng (giảm so với năm 2006 là 27 tỷ đồng) chủ yếu tập trung vào mạng lưới trang thiết bị của Tập đoàn BCVT VN (chiếm tới 98%), 03 CBCNV hy sinh và 04 cán bộ bị thương.

Với sự chỉ đạo sát sao, kiên quyết và kịp thời của Thủ tướng CP, của BCĐ PCLB TW, của Bộ TT&TT và địa phương các cấp cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các DN BCVT, các DN đã đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp trong công tác PCLB và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đới với mạng lưới BCVT, giữ vững và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Các đơn vị trong ngành đã vận dụng tốt phương châm “Chủ động phòng tránh – Đối phó kịp thời – Khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” làm nguyên tắc chính trong xây dựng phương án PCLB và linh hoạt trong việc vận dụng phương châm chỉ đạo “4 tại chỗ” trong việc tổ chức thông tin phục vụ công tác PCLB, giữ vững và đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai từ TW đến địa phương.

Năm 2008 được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng nóng lên và nước biển dâng do băng tan và Việt Nam đã được cảnh báo là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều nhất, do đó tình hình thiên tai sẽ có những diễn biến khó lường nên công tác PCLB năm 2008 cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Ban chỉ huy PCLB Bộ sẽ tăng cường chỉ đạo phổ biến, quán triệt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCLB&GNTT; Chỉ đạo các DN BCVT tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm công tác PCLB&GNTT năm 2007 và kiện toàn BCH PCLB năm 2008; Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng và mở rộng vùng phủ sóng điện thoại di động khu vực chậm lũ, phân lũ và phân lũ; Tiếp tục thực hiện chủ trương nâng tầng, kiên cố hóa nhà trạm, phòng máy,…; Phối hợp với các bộ ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng các đề án và chỉ đạo các DN BCVT triển khai các hệ thống thông tin phục vụ phòng chống thiên tai; Nhanh chóng triển khai tổ chức mạng thông tin chuyên dùng phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống thiên tai của TW;…

Các thành viên trong BCH báo cáo công tác đã và đang triển khai, đóng góp ý kiến cũng như kiến nghị vào Kế hoạch công tác PCLB & GNTT của Ban trong năm 2008. Hội nghị cũng đã nghe quyết định tặng thưởng bằng khen của BCĐ PCLB TW cho Tập thể BCH PCLB Bộ TT&TT, Tập thể BCH PCLB Tập đoàn BCVT VN và Tập thể BCH PCLB Công ty TT Điện tử Hàng hải VN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PCLB năm 2007. BCH PCLB Bộ cũng đã tặng bằng khen cho Công ty Thông tin Di động (VNPT), Cty Dịch vụ Viễn thông (VNPT), Ban Viễn thông (VNPT), Bưu điện Quảng Ngãi (VNPT), Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng (Vishipel) và Đài thông tin duyên hải HCM (Vishipel).

Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng kết luận Hội nghị biểu dương các DN làm tốt việc củng cố mạng viễn thông, cơ bản đã bảo đảm công tác thông tin liên lạc cho sự điều hành của chính quyền các cấp và làm tốt công tác thông tin dự báo thiên tai, cứu hộ cứu nạn,…trong năm 2007. Thứ trưởng cũng yêu cầu BCH PCLB các đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch công tác PCLB với phương châm lấy phòng là chính để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Hai nhiệm vụ chính của BCH trong năm 2008: bảo đảm an toàn mạng lưới, giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm thông tin liên lạc cho phát triển của KT-XH. Các DN, đơn vị tích cực triển khai Chỉ thị 02 của BCH Bộ, tiếp tục kiên cố hóa nhà trạm và mạng ngoại vi; làm tốt công tác phối hợp giữa các DN và các BCH các cấp trong công tác PCLB,…

Vương Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)