Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 3/4/2008, tại trụ sở 18 Nguyễn Du, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức buổi họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì buổi họp.


Ngày 3/4/2008, tại trụ sở 18 Nguyễn Du, Bộ Thông tin & Truyền thông đã tổ chức buổi họp triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Trần Đức Lai chủ trì buổi họp.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, giá dầu thô và nhiều loại vật tư, lương thực trên thị trường thế giới tăng đột biến; sự suy thoái của nền kinh tế Mỹ; tình hình lạm phát trên phạm vi toàn cầu có dấu hiệu tăng; tình hình nhập siêu trong nước, cùng thiên tai, dịch bệnh,…đã gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế nước ta.

Để đảm bảo thực hiện được các mục tiêu tăng trưởng bền vững, đi đôi với ổn định đời sống nhân dân, thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, Chính phủ đã đưa ra 8 nhóm giải pháp lớn với mục tiêu hàng đầu là kiềm chế lạm phát và duy trì tăng trưởng: Thực hiện các chính sách tiền tệ chặt chẽ, chủ động và linh hoạt; Phấn đấu tăng thu thắt chặt chi tiêu, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hạn chế bội chi ngân sách; Đảm bảo cân đối cung cầu đối với những loại vật tư quan trọng; Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường giá cả, tổ chức tốt thương mại trong nước; Thúc đẩy xuất khẩu và giảm nhập siêu; Đảm bảo đầu tư và sản xuất kinh doanh phát triển ổn định;…

Trong buổi họp, sau khi nghe báo cáo tổng hợp tình hình triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của các đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng dự án, để đảm bảo các dự án được thực hiện một cách hiệu quả, đúng tiến độ, tránh lãng phí. Thứ trưởng cũng đã quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng,…và đặc biệt chú trọng đến những chỉ đạo có liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành. Về tài khóa, chi tiêu công: không mở rộng thêm các khoản chi, thực hiện cắt giảm những khoản chi chưa thật cần thiết, thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, xăng dầu, tiết kiệm 10% chi thường xuyên; Tăng cường công tác giám sát đối với các doanh nghiệp nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm cho đầu tư và sản xuất kinh doanh phát triển ổn định; Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; Chỉ đạo các cơ quan báo đài cung cấp thông tin, tuyên truyền phải tạo sự nhất trí, đồng thuận cùng nhau chung sức hợp tác chặt chẽ vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tốc độ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh khó khăn toàn cầu…

Vương Hạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)