Bộ trưởng Lê Doãn Hợp làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 06/03/2008, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam. Về phía Hiệp hội có ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch, Trần Quang Hùng - Tổng thư ký và các Phó chủ tịch...


Sáng 06/03/2008, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng và Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam. Về phía Hiệp hội có ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch, Trần Quang Hùng - Tổng thư ký và các Phó chủ tịch...

Ông Trần Quang Hùng đã báo cáo về một số hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua. Được thành lập năm 2000, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam đã xây dựng hướng đi cách làm, phát triển hội viên, tham gia xúc tiến thương mại quốc gia và xây dựng các văn bản pháp luật liên quan... Trong hoạt động đã phát huy lợi thế nghề nghiệp, qui tụ được nhiều các chuyên gia, nhà quản lý tham gia cũng như đã đề ra những chính sách nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng còn nhiều hạn chế đó là công tác quản lý chưa theo kịp với sự thay đổi nhanh của ngành hàng, chưa thật sự hấp dẫn để các doanh nghiệp lớn tham gia, kinh phí hạn hẹp chỉ có thể duy trì hoạt động của hội ở mức bình thường... Trong quá trình hoạt động cho thấy các doanh nghiệp điện tử đang gặp khó khăn khi khai thuế, do câu chữ không rõ hoặc không phù hợp với thực tế. Trong khi đó thiếu một chính sách phát triển đồng bộ dẫn tới mạnh ai nấy làm...

Sau khi nghe báo cáo của đại diện Hiệp hội và ý kiến phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện Hiệp hội. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp ghi nhận những kết quả mà Hiệp hội đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho biết ngành điện tử Việt Nam đã đạt được một số kết qủa nhưng so với tiềm năng thì còn hạn chế. Nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém trên là cơ sở vật chất, chính sách chưa rõ, chưa phù hợp, tư duy manh mún còn nhỏ bé, qui hoạch thiếu tầm nhìn dẫn đến một số chính sách mới triển khai đã bất cập. Đội ngũ lao động bậc cao thiếu, cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế. Bộ trưởng mong muốn Hiệp hội phải cùng các doanh nghiệp làm chủ trong nước và vươn ra khu vực và thế giới. Trong Đại hội tới Bộ trưởng lưu ý những người tham gia ban chấp hành cần tìm những người có năng lực, sức khoẻ, tâm huyết với công việc... thể hiện sự bình đẳng nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Đặc biệt, xác định vai trò vị trí của Hiệp hội trong tình hình mới, để cùng cả nước hội nhập thành công.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)