Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổ chức Hội nghị tham vấn về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp phát biểu tại Hội nghịNgày 05/03/2008 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tham vấn về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ điện tử ở Việt Nam. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, GS Đặng Hữu – Nguyên Trưởng ban CNTT các cơ quan Đảng, TS Mai Liêm Trực – Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ BCVT, GS Chu Hảo – Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp đã tới dự...


Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp phát biểu tại Hội nghịNgày 05/03/2008 tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tham vấn về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử ở Việt Nam. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Trần Đức Lai, Nguyễn Minh Hồng, Nguyễn Thành Hưng, GS Đặng Hữu – Nguyên Trưởng ban CNTT các cơ quan Đảng, TS Mai Liêm Trực – Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ BCVT, GS Chu Hảo – Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đại biểu đến từ cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội, doanh nghiệp đã tới dự...

Trong phần phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính phủ điện tử là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, làm tốt việc này sẽ đóng góp rất lớn vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

TS. Nguyễn Thành Phúc - Cục trưởng Cục ƯDCNTT báo cáo một số kết quả và thực trạng ứng dụng CNTT tại Việt Nam và kinh nghiệm phát triển của một số nước trong khu vực. Báo cáo đánh giá ứng dụng CNTT ở nước ta thời gian đã có bước chuyển biến lớn, các Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố đều có Website, phần lớn công chức sử dụng máy tính, Internet và đang hình thành cở sở hạ tầng thông tin. Tuy nhiên, những ứng dụng diễn ra nhỏ lẻ, một số dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ thấp... Báo cáo cũng cho biết, những điểm hạn chế cần khắc phục như môi trường pháp lý, cơ chế quản lý đầu tư không phù hợp với đặc thù của CNTT, năng lực chuyên gia, năng lực CIO, cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế. Với những gì đã làm được Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc xếp hàng thứ 6 trong khối ASEAN về chính phủ điện tử. Báo cáo cũng đưa ra một số nước triển khai thành công chính phủ điện tử như Hàn Quốc, Singapore và đề xuất một số biện pháp, hướng đi, cách làm mong muốn nhận được những đóng góp từ các chuyên gia.

Ý kiến của các đại biểu đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tâm huyến đối với lĩnh vực CNTT và cho rằng ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước cần làm sớm và đồng bộ, sự đồng bộ ở đây là về nhận thức, quyết tâm, cách làm...

Phát biểu tại Hội nghị, GS. Đặng Hữu nhấn mạnh đến vai trò người đứng đầu. Ông giải thích việc gì người đứng đầu quyết tâm làm sẽ nhanh chóng hoàn thành. Trong tổ chức triển khai cần chặt chẽ, đồng bộ, bên cạnh việc xây dựng hệ thống kỹ thuật cần đào tạo nâng cao cán bộ sử dụng cũng như có chế tài đối với việc ứng dụng trên mạng; Xây dựng cơ chế riêng về đào tạo nguồn nhân lực và đầu tư trong lĩnh vực CNTT. Tiến sĩ Mai Liêm Trực cho biết, ứng dụng CNTT chậm sẽ thiệt hại cho nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Báo cáo của Bộ cần trình bày cụ thể hơn, đề xuất mạnh mẽ hơn cũng như đánh giá cụ thể về hiện trạng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Bởi trên thực tế, nhiều nơi đã làm tốt, đặc biệt đối với xã hội việc ứng dụng CNTT rất mạnh mẽ do có ảnh hưởng đến sự sống còn đến lợi ích của họ. Việc thành lập Ban điều hành cần gọn nhẹ bao gồm: Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Văn phòng Chính phủ. Việc xác định các đơn vị trọng điểm là để tập trung điều hành, chỉ đạo không phải là ưu tiên về đầu tư, về tài chính. GS. Chu Hảo ủng hộ quan điểm người đứng đầu Ban chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ. Khi triển khai cần làm rõ lộ trình thực hiện và các mục tiêu cụ thể, đặc biệt ứng dụng CNTT phải gắn chặt với cải cách hành chính. GS. Bạch Hưng Khang đồng tình với quan điểm này và ông cho rằng cần triển khai sớm để người dân được hưởng những lợi ích từ CNTT.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, mong rằng trong thời gian tới Bộ TT&TT sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)