Hội nghị toàn thể Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện lần thứ XXI

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 12/01/2008, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị toàn thể Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện lần thứ XXI. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện Lê Doãn Hợp, ông Đỗ Trung Tá – Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, nguyên Bộ trưởng Bộ BCVT, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện, các Phó Chủ tịch: Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện các Tiểu ban...


Sáng 12/01/2008, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị toàn thể Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện lần thứ XXI. Đến dự có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện Lê Doãn Hợp, ông Đỗ Trung Tá – Phái viên của Thủ tướng Chính phủ về CNTT, nguyên Bộ trưởng Bộ BCVT, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện, các Phó Chủ tịch: Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Lê Nam Thắng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện các Tiểu ban...

Thay mặt Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện, ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện, Chánh Văn phòng Uỷ ban đã báo cáo tổng kết công tác năm 2007 và dự kiến kế hoạch công tác năm 2008. Năm 2007, Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện thực hiện tốt công việc đề ra, hoàn thành xây dựng và ban hành qui chế làm việc của Uỷ ban và các qui định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các Tiểu ban, Văn phòng Uỷ ban. Phối hợp tham gia xây dựng Luật Tần số Vô tuyến điện, Qui hoạch tần số 2,3GHz cho Wimax, soạn thảo thông tư liên tịch về phối hợp cấp phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn phát sóng trong lĩnh vực phát thanh truyền hình. Triển khai nghiên cứu và thống nhất các nguyên tắc chung về băng tần sẽ phân chia cũng như phối hợp xử lý can nhiễu, xây dựng văn bản pháp luật liên quan... Xây dựng qui chế xét tuyển cấp phép 3G, cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị phóng vệ tinh Vinasat, đổi mới các thủ tục cấp phép, giảm thủ tục hành chính và phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý và khai thác tần số hiệu qủa...

Sau khi nghe báo cáo của Chánh Văn phòng Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện Đoàn Quang Hoan, các ý kiến phát biểu của các đại biểu. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Uỷ ban Tần số Vô tuyến điện Lê Doãn Hợp phát biểu kết luận Hội nghị. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhất trí cao với báo cáo và các ý kiến đóng góp của các đại biểu xem đây là kết quả làm động lực phát triển tốt hơn trong năm 2008. Năm 2007, Uỷ ban đã làm việc trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận, làm được nhiều việc trong đó phải kể đến xây dựng dự thảo Luật Tần số Vô tuyến điện và chuẩn bị cho dự án phóng về tinh Vinasat. Trong triển khai nhiệm vụ đã tự tin, tạo điều kiện tốt nhất để viễn thông phát triển nhanh. Tuy nhiên, cũng còn những mặt còn hạn chế cần khắc phục đó là khai thác quĩ tần số hiệu qủa chưa cao, một số tồn tại cũ chậm khắc phục, trong phối kết hợp chưa rõ, thiếu chủ động trong việc cung cấp thông tin ra xã hội... Vì vậy, để làm tốt nhiệm vụ trong năm 2008 cần tập trung quản lý, khai thác hiệu qủa tài nguyên tần số, đảm bảo môi trường kỹ thuật tốt, giữ vững an toàn trong hoạt động viễn thông, tự tin hội nhập quốc tế. Kiện toàn bộ máy tổ chức về nhân sự cũng như cơ chế tài chính, khảo sát qui hoạch tần số. Đặc biệt, trong năm 2008 trình Quốc hội thông qua Luật tần số Vô tuyến điện, phóng thành công vệ tinh Vinasat, thi tuyển 3G.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)