Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thăm và làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Nội

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 04/01/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Hà Nội. Về phía lãnh đạo Thành phố Hà Nội có ông Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên Sở BCVT và đại diện các doanh nghiệp BCVT và CNTT đóng trên địa bàn.


Sáng 04/01/2008, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ đã có buổi làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Hà Nội. Về phía lãnh đạo Thành phố Hà Nội có ông Hoàng Mạnh Hiển - Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc, nhân viên Sở BCVT và đại diện các doanh nghiệp BCVT và CNTT đóng trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Sở, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Giám đốc Sở BCVT Hà Nội đã báo về tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua và định hướng đến năm 2010. Sở BCVT Hà Nội được thành lập ngày 8/12/2004, hiện có 10 phòng, ban trực thuộc gồm: Phòng Tổ chức, Hành chính; Quản lý Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch, Tài chính; Công nghiệp điện tử & Công nghệ thông tin; Thanh tra; Ban Quản lý các công trình CNTT và Viễn thông; Trung tâm giao dịch CNTT Hà Nội; Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội; Trung tâm đào tạo CNTT. Mặc dù mới được thành lập nhưng Sở đã nhanh chóng ổn định tổ chức và triển khai công tác quản lý nhà nước về BCVT & CNTT trên địa bàn, bước đầu đã đạt được một số kết quả. Các chỉ số về BCVT & CNTT trên địa bàn đều phát triển khá, đặc biệt là các dịch vụ Internet và di động...

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở, ý kiến của lãnh đạo Thành phố, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, đại diện các doanh nghiệp, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đánh giá cao kết quả mà Sở đã đạt được trong thời gian vừa qua. Bộ trưởng cũng nhắc nhở để làm tốt nhiệm vụ của mình Sở BCVT Hà Nội cần thay đổi nhận thức, cách làm, sắp xếp cán bộ, kiện toàn, củng cố, nâng cấp Sở theo yêu cầu mới. Sở phải là nơi qui tụ của các đơn vị BCVT & CNTT trên địa bàn, dồn sức cho những nhiệm vụ trọng tâm như: Ứng dụng CNTT và triển khai chính phủ điện tử; sản xuất công nghiệp công nghệ thông tin; đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao, mạnh bạo trong hợp tác quốc tế, tăng cường phối hợp trong toàn ngành, cải cách hành chính đi đôi với phân cấp... Bộ trưởng Lê Doãn Hợp nhấn mạnh, Bộ sẽ cùng Hà Nội đẩy mạnh việc triển khai chính phủ điện tử cũng như hỗ trợ Hà Nội kết nối thông tin vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ bằng việc xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp. Bộ trưởng mong muốn Sở BCVT Hà Nội phấn đấu là hình mẫu của cả nước là mô hình để nhân rộng ra các sở trong toàn quốc.

LM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)