Tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 24/12/2007 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp,Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí trên toàn quốc đã về dự.


Ngày 24/12/2007 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp,Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí trên toàn quốc đã về dự.

Tính đến nay, cả nước có 702 cơ quan báo chí với 813 ấn phẩm, 67 đài phát thanh, truyền hình, 1 hãng thông tấn quốc gia, 1 đài truyền hình kỹ thuật số mặt đất, 10 báo điện tử, 130 trang tin điện tử của cơ quan báo chí và 15.000 thẻ nhà báo đã được cấp.

Ngay sau khi ra đời Luật Báo chí đã được tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong xã hội, tạo hành lang pháp lý để báo chí phát triển. Cũng từ khi Luật Báo chí ra đời các cơ quan báo chí, phóng viên ngày càng ý thức đầy đủ hơn về nguyên tắc hoạt động của báo chí là phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và chịu sự quản lý của Nhà nước. Báo chí góp phần nâng cao dân trí, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, phát hiện nhân tố mới, người tốt, việc tốt, đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, phê phán quan điểm sai trái… Tuy nhiên, trên thực tế nhiều vấn đề mới do thực tế cuộc sống đang đặt ra, đó là một số nội dung trong Luật không còn phù hợp với thực tiễn nhưng lại thiếu những điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt, trong xu thế phát triển mạnh mẽ của CNTT, sự hội tụ về công nghệ đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý và xây dựng văn bản pháp luật.

Phát biểu với Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao vai trò của báo chí trong thời gian qua. Báo chí đã đóng một vai trò quan trọng vào thành công lớn của cả nước trong 20 năm đổi mới và đang tiếp tục cùng cả nước hội nhập thành công với thế giới. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra một số vấn đề cần được quan tâm đó là: xu hướng thông tin sai sự thật, thương mại hoá báo chí đang có chiều hướng tăng. Để báo chí phục vụ đắc lực trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, báo chí cần xây dựng cơ chế quản lý tốt, loại hình báo chí phong phú, báo chí phải trung thực, bảo vệ lợi ích của nhân dân, đất nước. Cần đề cao trách nhiệm cá nhân của người làm báo, vì mỗi tác phẩm báo chí có ảnh hưởng đến hàng triệu người.

Phát biểu kết thúc ngày làm việc thứ nhất Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, phát triển báo chí trong bối cảnh đất nước đổi mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu sắc, đặc biệt sự hội tụ giữa công nghệ thông tin, truyền thông và Internet đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần làm. Báo chí cần khai thác thế mạnh thực hiện chức năng tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như nêu lên những tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Báo chí là kênh thông tin quan trọng tuyên truyền quảng bá hình ảnh Việt Nam ra với thế giới và thế giới đến với Việt Nam. Trong thời gian tới sẽ xây dựng một hệ thống quản lý nhà nước về thông tin đại chúng tập trung đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình mới. Tạo môi trường tốt để báo chí phát triển và tự chủ hoàn toàn trong các hoạt động của mình, theo đúng tôn chỉ mục đích, từng bước bỏ bao cấp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 25/12/2007.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)