Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việcNgày 19/12/2007, đồng chí Lê Doãn Hợp Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cùng đi có Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng và một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ. Về phía Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hiến Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thay mặt cho toàn lực lượng đồng chí Nguyễn Văn Hiến đã báo cáo về công tác tuyên truyền biển đảo; ứng dụng công nghệ thông tin; bảo vệ hệ thống cáp viễn thông trên biển trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việcNgày 19/12/2007, đồng chí Lê Doãn Hợp Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cùng đi có Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng và một số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ. Về phía Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hiến Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Đô đốc, Tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Thay mặt cho toàn lực lượng đồng chí Nguyễn Văn Hiến đã báo cáo về công tác tuyên truyền biển đảo; ứng dụng công nghệ thông tin; bảo vệ hệ thống cáp viễn thông trên biển trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền các lễ hội văn hoá về biển cũng như có ngày về biển đảo để cả xã hội hiểu về biển đảo.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và ý kiến của Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng cùng mốt số lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu: Trong thời gian tới hai bên sẽ tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền về biển đảo có tính ổn định, lâu dài và bám sát Nghị quyết Trung ương 4 Khoá 10. Làm cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng về tầm quan trọng của biển đảo đối với sự phát triển của đất nước. Và tuyên truyền những mặt thuận lợi, khó khăn của lực lượng Hải quân cũng như tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong toàn lực lượng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào mọi hoạt động của đơn vị và phối kết hợp để bảo vệ an toàn hệ thống cáp viễn thông trên biển.

Tại buổi làm việc, để cụ thể hoá những nội dung hai bên đã trao đổi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp và Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Hiến đã ký biên bản ghi nhớ về công tác tuyên truyền biển đảo, ứng dụng CNTT và bảo vệ cáp viễn thông trên biển.

Lê Hùng Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)