Đoàn kiểm tra UBQG vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam làm việc tại 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa

(Mic.gov.vn) - 

Trưởng đoàn kiểm tra Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú YênTrong hai ngày 13-14/12/2007, Đoàn kiểm tra UBQG vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Đỗ Quý Doãn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tại 02 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà với các nội dung như sau:Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động (KHHĐ) vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010; hoạt động nhằm tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII, tuyên truyền và thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; tình hình tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh; tình hình thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ.


Trưởng đoàn kiểm tra Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Phú YênTrong hai ngày 13-14/12/2007, Đoàn kiểm tra UBQG vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông Đỗ Quý Doãn làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) tại 02 tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà với các nội dung như sau:Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động (KHHĐ) vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2006-2010; hoạt động nhằm tăng tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII, tuyên truyền và thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; tình hình tổ chức và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh; tình hình thực hiện luật pháp, chính sách đối với phụ nữ.

Tại tỉnh Phú Yên, làm việc với Đoàn kiểm tra gồm có Ông Lê Kim Anh-Phó Chủ tịch Tỉnh, Trưởng ban VSTBCPN tỉnh, Bà Phạm Thị Mỵ-PGĐ Sở KH-ĐT, Đại diện Ban VSTBPN tỉnh và đại diện Ban VSTBPN của các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh.Tại buổi làm việc, sau khi nghe Bà Phạm Thị Mỵ, đại diện Ban VSTBCPN tỉnh báo cáo kết quả, tình hình tổ chức hoạt động VSTBCPN tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006-2010. Qua trao đổi thảo luận, Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn đã đã đánh giá cao những nổ lực, kết quả đạt được tại tỉnh như: tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động VSTBPN, tổ chức chuyên đề hội thảo “Đánh giá hiện trạng cán bộ nữ và giải pháp để nâng cao vai trò, vị trí và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong hệ thống chính trị trên địa bàn Phú Yên”; thực hiện tốt công tác chỉ đạo VSTBPN đối với cấp cơ sở: có chương trình hoạt động hàng năm, có hướng dẫn về tổ chức bộ máy, nội dung báo cáo,chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục, trang bị kiến thức cho phụ nữ như mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức hội thi, tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các buổi sinh hoạt hội viên phụ nữ…; bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần được được đưa ra trao đổi thảo luận sâu hơn, tìm biện pháp khắc phục như : Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cấp Đảng và đoàn Đại biểu Quốc hội, mức độ lồng ghép giới trong thực thi các chính sách xã hội; tư tưởng trọng nam khinh nữ, bạo lực gia đình; số liệu thống kê về giới trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội; kinh phí hoạt động; vi phạm về quyền lợi phụ nữ ….

Trưởng đoàn kiểm tra Thứ trưởng Bộ TT&TT Đỗ Quý Doãn phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh HòaTại tỉnh Khánh Hoà, sau khi nghe Ông Trần Ngọc Xuân – PGĐ Sở KH-ĐT, phó ban thường trực VSTBPN tỉnh báo cáo và qua trao đổi, thảo luận cùng với các Ban VSTBPN cơ sở, Thứ trưởng đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể phụ nữ tỉnh trong năm vừa qua, cụ thể : nhận thức về công tác VSTBPN có tiến bộ từ các cấp, các ngành cho đến cơ sở; chú trọng đến công tác giải quyết việc làm mới cho lao động nữ (đã tạo đuợc 12.974/24.600 việc làm mới cho lao động nữ ,đạt 52,73%); tạo điều kiện số hộ thoát nghèo do nữ làm chủ hộ là 2.257/4.926 hộ, đạt 45%); tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII cao gấp đôi so với khoá XI (đạt 28,57% so với 12,5%); tổ chức tốt công tác tập huấn, hội thảo về giới và luật Bình đẳng giới; các chỉ tiêu về đào tạo, giáo dục cũng được nâng cao….

Cũng trong buổi làm việc này, thay mặt Đoàn kiểm tra, Thứ trưởng cũng đã có một số đề xuất, kiến nghị đối với tỉnh như: tăng cường chỉ đạo đối với hoạt động VSTBPN và công tác cán bộ nữ trong tỉnh, rà soát KHHĐ giai đoạn 2006-2010 để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với KHHĐ Quốc gia, tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện Luật Bình đẳng giới và Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính Trị và đối với Ban VSTBPN tỉnh; các thành viên trong Ban cần phải phát huy vai trò tham mưu trong việc lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ trong công tác chuyên môn, sát sao hơn nữa trong các đợt kiểm tra các Ban VSTBPN cơ sở để sớm phát hiện và giải quyết những vấn đề liên quan tới bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ../.

Trịnh Hồ Đức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)