Bộ trưởng Lê Doãn Hợp thăm và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt NamSáng 5/12/2007, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Lê Doãn Hợp đến thăm và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đi có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và đại diện một số Cục, Vụ...


Bộ trưởng Lê Doãn Hợp phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng nhà nước Việt NamSáng 5/12/2007, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Lê Doãn Hợp đến thăm và làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đi có lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và đại diện một số Cục, Vụ...
Ông Nguyễn Văn Giàu đã báo các tình hình hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua và định hướng phát triển trong thời gian tới. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai nhiều giải pháp ổn định tiền tệ, hạn chế lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bám sát cung cầu ngoại tệ trên thị trường nhằm ổn định đồng Việt Nam. Tăng dự trữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá góp phần hỗ trợ thực thi chính sách tỷ giá và điều hành tiền tệ. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục mở rộng có hiệu quả, giảm tỷ lệ nợ xấu, cơ cấu tín dụng từng bước thay đổi theo nhu cầu của nền kinh tế. Và những kết quả, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền báo chí, ứng dụng CNTT của ngành Ngân hàng thời gian qua. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục hiện đại hóa các hoạt động ngân hàng trong đó quan tâm công tác ứng dụng CNTT. Đẩy nhanh việc cổ phần hoá các ngân hàng thương mại Nhà nước, đặc biệt trong tháng 12/2007 phát hành cổ phiếu lần đầu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ra công chúng. Hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chí thành lập ngân hàng mới, điều kiện mở chi nhánh ngân hàng nước ngoại tại Việt Nam...
Sau khi nghe báo cáo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu và ý kiến các đại biểu. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp đã đánh giá cao những thành tích mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cho biết, thời gian qua Ngân hàng Nhà nước đã tham mưu cho Chính phủ đưa ra những chính sách phù hợp, kịp thời nhằm ổn định tiền tệ, tăng dự trữ ngoại tệ, kiểm soát lạm phát... đảm bảo cho nền kinh tế phát triển. Đây cũng là ngành đi đầu và ứng dụng hiệu quả CNTT trong các hoạt động của mình. Đội ngũ cán bộ trẻ hoá, trí thức hoá và chuyên môn hoá cao đáp ứng tốt yêu cầu phát triển ngân hàng trong tình hình mới. Sự phát triển ổn định của Ngân hàng Nhà nước thời gian qua đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của cả nước. Nhưng để Ngân hàng Nhà nước phát triển tốt hơn nữa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế cần tăng cường quản lý trong đó tập trung quản lý con người và quản lý tiền, mở rộng thành phần vay vốn, tăng cường đối ngoại thu hút nguồn lực bên ngoài. Tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ xây dựng chính sách tiền tệ đảm bảo lợi ích quốc gia cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế. Về công tác tuyên truyền phải làm rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tuyên truyền về những cơ chế chính sách mới cũng như những thành quả của ngân hàng trong thời gian qua. Tăng cường đưa tin về người tốt, việc tốt nhưng cũng phải lên án những cá nhân, tập thể không tốt. Tăng cường ứng dụng CNTT trong ngành Ngân hàng: tiếp tục đổi mới công nghệ, hoàn thiện hệ thống tin học, duy trì phát triển nguồn nhân lực CNTT... Để những hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đỉnh cao của kinh tế vĩ mô là sức mạnh của nền tài chính quốc gia.

Lê Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)