Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa X)

(Mic.gov.vn) - 

Thử trưởng Trần Đức Lai phát biểu khai mạc Hội nghịNgày 18/10/2007 tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ đã phát biểu khai mạc Hội nghị.


Thử trưởng Trần Đức Lai phát biểu khai mạc Hội nghịNgày 18/10/2007 tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), Thứ trưởng Trần Đức Lai, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ đã phát biểu khai mạc Hội nghị.

Từ ngày 5/7 đến 14/7/2007, tại Hà Nội Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã diễn ra và thành công tốt đẹp sau 10 ngày làm việc. Hội nghị tập trung thảo luận và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng như: Công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu qủa của bộ máy nhà nước; kiện toàn tổ chức bộ máy đối với hệ thống chính trị... Đây là những vấn đề có mối quan hệ mật thiết và có ý nghĩa to lớn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. Đối với ngành Thông tin và Truyền thông, trong điều kiện mới thì những vấn đề nêu trên càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Phát biểu với Hội nghị Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh việc học tập lý luận chính trị là việc mà mỗi đảng viên phải nỗ lực thực hiện thường xuyên và liên tục suốt đời. Đảng ủy Cơ quan Bộ mong rằng, sau đợt học tập này, mỗi đảng viên sẽ có nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp chung của Đảng, thể hiện bằng hành động cụ thể đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng nơi mình công tác. Mỗi đảng viên hãy nêu cao tinh thần đảng viên, tự giác nghiêm túc, hăng hái học tập theo đúng chương trình qui định để sau khi kết thúc lớp học này mỗi chúng ta sẽ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về các Nghị quyết của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác của mình.

Tại Hội nghị này toàn thể 420 đảng viên của Đảng bộ Cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ được phổ biến quán triệt 4 Nghị quyết của Hội nghị TW 5, do đồng chí Đặng Công Minh, Chuyên viên cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt.

HM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)